Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Art. 95.

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które:

Art. 96.

1. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami:

2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

3. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.

4. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która:

5. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa się w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.

6. Osobie ukaranej z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu, która w wyznaczonym terminie egzaminu nie zdała, wyznacza się termin dodatkowy, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej w terminie dodatkowym, stwierdza się utratę uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Art. 97.

1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć w zakresie swojej właściwości organ samorządu zawodowego.

Art. 98.

1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.

2. Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie regulują odrębne przepisy.

Art. 99.

1. Ostateczną decyzję o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przesyła się do wiadomości:

2. Informacja o karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej, orzeczonej decyzją, o której mowa w ust. 1, podlega wpisowi do centralnego rejestru ukaranych.

Art. 100.

Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Art. 101.

1. Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:

2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1.

3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.

Art. 102. (uchylony).

marek
2012-03-21 11:35:13
Odpowiedzi: 0
Od kiedy nie ma obowiązku wymogu Klauzuli zespołu sprawdzającego w części budowlanej
Artykuły na ten temat.
Gość
2013-11-06 13:57:05
Odpowiedzi: 1
witam.mamy problem zalane zostałY fundamenty i dopiero później okazało się że 1ścianka działówa będzie przesunięta o 24 cm bo źle zostałY wykopame fundamenty.co dalej robić czy są jakieś normy pomyłek i błędów w budowie domu jednorodzinne bardzo proszę o odpowiedź
Odpowiedzi (1):
Jaszczurka
2013-11-17 11:47:55
Pogadaj z kierownikiem budowy, niech oceni czy ta zmiana jest istotna czy nie, jest możliwość odstąpienia na etapie budowy od projektu, ale odstąpienie musi być nieistotne - wtedy nie będzie dotyczyła cie legalizacja istotnych odstępstw.
Dodaj odpowiedź
Inwestor
2014-01-23 14:04:15
Odpowiedzi: 0
Witam.
Chcę złożyć do uzgodnienia w ZUD trasę projektowanego przyłącza wody. Odmówiono mi przyjęcia, prosząc o podpis i pieczątkę projektanta. Czy to konieczne. Jaka podstawa prawna to reguluje.
Gość
2014-07-27 12:44:12
Odpowiedzi: 0
Wykonałem wymiany pieca co nowy na stary czy musiałem miec opinie kominiarską
eliza
2014-11-09 17:47:53
Odpowiedzi: 0
Błędna ekspertyza techniczna nr.dziennika budowy z innej wspólnoty,większy metraż użytkowy,zbite z desek komórki zastąpione ścianami.Prokurator nie widzi nic złego.
Janusz
2015-03-07 23:49:14
Odpowiedzi: 0
Obok mojej działki powstaje duża hala.Wszystko było by ok.,tylko u mnie w domu zaczynają pękać ściany. Co robić?
Józef
2016-02-15 23:41:03
Odpowiedzi: 0
Czy okres odpowiedzialności dewelopera/wykonawcy robót budowlanych za wady budynku/budowli został przedłużony do 20 lat>
Marek
2016-04-26 21:16:25
Odpowiedzi: 0
czy za licznikiem wody na podstawie którego Wspólnota mieszkaniowa opłaca faktury określające zużycie wody pozostała instalacja wodna łącznie z przyłączem za licznikiem podlega Przedsiębiorstwu Wodociągowemu czy też należy do Wspólnoty
Gość
2016-12-27 18:31:42
Odpowiedzi: 0
Witam Interesuje mnie gdzie jest zapisane że to wykonawca( kafelkarz) jest odpowiedzialny za to co przykleja i na jakim materiale to robi Dziękuję
krul chubert
2018-09-28 09:00:36
Odpowiedzi: 1
lubie siusiaki
Odpowiedzi (1):
xd
2018-09-30 14:37:16
xd
Dodaj odpowiedź
Grażyna
2019-03-19 09:13:46
Odpowiedzi: 0
Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba uprawniona do kontroli stanu technicznego budynku
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry