Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Art. 17.

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

Art. 18.

1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Art. 19.

1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Art. 20.

1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektonicznobudowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Art. 21.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

Art. 21a.

1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 22.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

Art. 23.

Kierownik budowy ma prawo:

Art. 23a. (uchylony).
Art. 24.

1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.

Art. 25.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Art. 26.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Art. 27.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

PRAWO a NADGODZINY ?
2015-12-03 17:59:30
Odpowiedzi: 1
Czy według prawa budowlanego pracodawca może nie wypłacać nadgodzin 50 tylko zwykłe godziny czasu zawartego w umowie ?? upomnialem sie o dodatek do nadgodzin czyli jak np zarabiam 10 zł/h to myslalem ze za nadgodzine dostane 15 zł a szef powiedzial ze nie ma takiego obowiazku i ze wedlug prawa budowlanego nie musi mi wyplacac dodatku ??
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-07 19:13:57
Prawo budowlane nie reguluje kwestii wynagrodzenia za pracę. Od tego jest kodeks pracy, pod warunkiem, że świadczysz pracę a nie jakieś śmieciowe zlecenia. Swoją drogą to ten Twój szef ma rację, bo rzeczywiście wg prawa budowlanego to nie musi Ci nic wypłacać.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-29 09:34:49
Odpowiedzi: 0
Co w sytuacji kiedy inwestor uniemożliwia dostęp kierownikowi budowy do dziennika budowy.
Gość
2016-03-07 19:18:40
Odpowiedzi: 0
To jest debilem i powinien się zastanowić czy jest sens kontynuowania procesu budowlanego bo widocznie mu na tym nie zależy.
Gość
2016-04-10 17:59:49
Odpowiedzi: 0
Czy budowa domu na zgłoszenie (z planowaną późniejszą jego rozbudową) wymaga projektu budowlanego? Czy w takim domu można się zameldować?
Gość
2016-04-26 08:08:39
Odpowiedzi: 0
Czy woj body jest lepszy od sury wp? yamaha czy aprilia?
Sabina
2016-08-16 09:09:32
Odpowiedzi: 0
jak ma być skonstruowana zgoda administracji na montażpłytek w łazience
Gość
2016-08-28 11:25:12
Odpowiedzi: 0
czy inspektor nadzoru budowlanego ma prawo odebrać ułożenie instalacji odgromowej i kanalizacji podposadzkowej. Na tym małym obiekcie nie ma inspektora branżowego
Gość
2016-10-16 13:57:54
Odpowiedzi: 1
Jaka jest dopuszczalna przerwa w robotach budowlanych?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-27 23:27:00
Mniej niż 3 lata
Dodaj odpowiedź
kris
2017-01-12 13:03:36
Odpowiedzi: 0
Czy teren posesji musi byc ogrodzony
robert
2017-08-11 07:28:26
Odpowiedzi: 0
czy przy zmianie konstrukcji dachu wymagana jest zgoda współwłaściciela działki ( udziały większościowe 2/3 )
Gość
2017-09-06 16:26:27
Odpowiedzi: 1
kto powinien obsadzać puszki instalacyjne gdy instalacja jest wykonana przed tynkiem, instalator nieznający grubości tynku, czy tynkarz.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-04-06 11:20:39
święty Antoni
Dodaj odpowiedź
MARIAN
2017-10-31 16:20:35
Odpowiedzi: 0
Czy protokół odbioru robót remont budowlanych jest nieodzownym dokumentem stwierdzającym zakończenia robót
Gość
2018-07-28 19:13:54
Odpowiedzi: 0
Jaka jest odległość budynku mieszkalnego od Lini energetycznej średniego napięcia
JAREK
2018-09-02 09:01:23
Odpowiedzi: 0
W trakcie wymiany rur przez spółdzielnię, doszło do zalania mieszkania. Kogo pozwać do sądu o odszkodowanie-spółdzielnię i inwestora czy tylko spółdzielnię?
Gość
2019-01-02 17:43:45
Odpowiedzi: 0
zmiany nieistotne nie wymagające zmiany pozwolenia na budowe
Gość
2019-03-04 15:14:28
Odpowiedzi: 1
Jeżeli zgłaszałem Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spóldzielni na piśmie i nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie zagrożenia życia w budynku wielorodzinnym
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-04-13 07:34:00
To poinformuj ich że w związku z brakiem odpowiedzi maks. do 30 dni jesteś zmuszony/a do powiadomienia Nadzoru Budowlanego i Prokuratury.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-04-05 14:03:31
Odpowiedzi: 0
zmiana inwestora jakie formalności
Gość
2019-05-03 12:17:41
Odpowiedzi: 2
Witam ,czy kupujący dom wolnolnostojacy od dewelopera ma prawo pwołac swojego inspektora inwestirskiego,jezeli tak ,to czy powinien być zgłoszony w nadzorze budowlanym.
Odpowiedzi (2):
Gość
2019-08-03 08:29:34
ma prawo, nie musi zgłaszać
Gość
2020-08-26 14:08:15
jezeli go nie zglosi (nie jest on wpisany w dziennik budowy) to tak jak by go nie było
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-07-09 09:11:31
Odpowiedzi: 0
czy kierownik budowy ma obowiązek podpisania się pod kosztorysem robót dodatkowych ?
Gość
2019-09-27 22:40:51
Odpowiedzi: 1
jaka ma być odleglosc sciany budynku z oknem od granicy działki sasiada
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-10-02 22:30:47
4m
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-10-02 14:21:07
Odpowiedzi: 0
Czy w Prawie budowlanym znajdują się przepisy nakładające na inwestora konieczność budowy drogi dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
RYSZARD
2019-11-25 22:52:20
Odpowiedzi: 0
CZY ZESPÓŁ GARAŻY O KONSTRUKCJI STALOWEJ (BEZ OGRZEWANIA)WYMAGA OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ?
Gość
2020-02-06 11:04:56
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry Zwracam się do Państwa z pytaniem. Czy inspektorem budowy może być osoba pracująca w firmie która stawia obiekt. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam Agnieszka Moczydłowska
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-08-26 14:00:16
może być. wystarczy że ma odpowiednie uprawnienia budowlane
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-03-23 11:41:32
Odpowiedzi: 1
co ma zrobić kierownik budowy, gdy inspektor nadzoru nie pojawił się w pracy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-08-26 14:04:39
realizować swoje zadania. brak inspektora nadzoru to zmartwienie inwestora.
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-12-29 16:28:10
Odpowiedzi: 0
jakie dokumenty należy złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy składaniu zawiadomienia o rozpoczęciu robót.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry