Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2017r.
Linki sponsorowane

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Art. 17.

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

Art. 18.

1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Art. 19.

1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Art. 20.

1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektonicznobudowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym technicznobudowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Art. 21.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

Art. 21a.

1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 22.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

Art. 23.

Kierownik budowy ma prawo:

Art. 23a. (uchylony).
Art. 24.

1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.

Art. 25.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

Art. 26.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

Art. 27.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

jarek
2014-03-29 18:11:32
Odpowiedzi: 1
WITAM. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIORĄC FIRMĘ BUDOWLANĄ JAKO WYKONAWCE DOKONUJE REMONTU ELEWACJI BLOKU W KTÓRYM MIESZKAM. W DNIU DZISIEJSZYM PRACOWNICY TEJ FIRMY BEZ ŻADNEJ INFORMACJI ZERWALI, ZDEWASTOWALI I KOMPLETNIE ZNISZCZYLI PŁYTKI, KTÓRE SAM POŁOŻYŁEM NA BALKONIE. W ŻADNEJ FAZIE PRZYGOTOWAŃ DO REMONTU MIESZKAŃCY NIE ZOSTALI POINFORMOWANI, ŻE REMONT ELEWACJI WIĄŻE SIĘ Z ZERWANIEM PŁYTEK BALKONOWYCH. CZY MÓGŁ BYM POWOŁAĆ SIĘ NA JAKIŚ ARTYKUŁ LUB PARAGRAF PRAWA BUDOWLANEGO, KTÓRY WSKAZAŁ BY, ŻE TEGO TYPU POSTĘPOWANIE BYŁO BEZZASANDE, WRĘCZ, ŻE ZOSTAŁY NARUSZONE JAKIEŚ KONKRETNE PRZEPISY. JESZCZE RAZ ZAZNACZAŁ, ŻE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIE INFORMOWAŁA IŻ BĘDĄ NISZCZONE PŁYTKI BALKONOWE. INA SPRAWA JEST FAKT IZ MOIM ZDANIEM TEREN BUDOWY JEST NIEWŁAŚCIWIE ZABEZPIECZONY. TYLKO Z JEDNEJ STRONY SA TAŚMY ODGRADZAJĄCE, KTÓRE W ŻADEN SPOSÓB NIE ZABEZPIECZAJĄ PRZED WEJŚCIEM NA TEN TERN. NATOMIAST ZERWANE PŁYTKI WRAZ Z GRUZEM OD GODZINY 10 RANO PRZEZ CAŁĄ NOC LEŻAŁY NA BALKONIE W SPOSÓB NIE ZABEZPIECZONY I W MOMENCIE GDY SPADŁY BY Z BALKONU DOSZŁO BY DO TRAGEDII.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-05-16 12:15:49
Sprawa dla policji, mozna ich skarzyc o nieprawne wtargniecie i dewastacje mienia
Dodaj odpowiedź
Tadeusz
2014-04-17 16:27:42
Odpowiedzi: 0
Jaka forma i termin zgłoszenia wykonanych prac budowlanych do odbioru przez zleceniodawcę?
Gość
2014-07-16 12:24:42
Odpowiedzi: 0
Czy projektant musi uzgadniać kolorystykę z konserwatorem zabytków czy robi to właściwy organ
Gość
2014-09-03 22:50:36
Odpowiedzi: 1
A do kiedy obowiązuje cisza nocna do której godziny w prawie budowlanym? bo od godz.6:00 rano napieszaja takimi sprzetami ze uszy pekaja a po 7:00 juz ciszej. Czy man pobudke za darmo?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-04-02 16:52:29
Konferencja sama w sobie nudna, aczkolwiek dostałem to czego chciałem. Vita w gidunru w Japonii (szkoda że nie u nas), 26 gier na premiere, Final Fantasy X HD, urocze Kuro w Street Fighterze, jest dobrze ;D Szkoda że nie pokazali The Last Guardian. Teraz czekam na zapowiedz Resident Evil 6 od Capcomu.
Dodaj odpowiedź
Zdzisław
2014-11-17 20:23:56
Odpowiedzi: 0
Czy mószę uzyskać zezwolenie na postawienie słupa owysokośći 12 m na zabudowanie turbiny wiatrowej o mocy 3KW.
Gość
2015-01-21 22:03:03
Odpowiedzi: 0
Pytanie! Czy chcąc zabezpieczyć i wyremontowć(siatka, tynk) niestateczną ścianę oporową z lat 70-tych przez kotwy gruntowe albo tańsze gwoździowanie muszę uzyskać "pozwolenie na budowę" czy wystarczy zgłoszenie i uzyskanie zgody właścicieli terenu przyległego za ścianą ? Ściana się sypie i w pełni znajduje się na mojej działce. Dzięki z góry za zrozumiałe odpowiedzi.
Bartek
2015-02-02 23:31:13
Odpowiedzi: 1
Witam Czy pod budowe jest wymagane badanie geotechniczne gruntu ? Pani urzedniczka u nas w miescie wymaga ten dokument a 10 km dalej nie wymagaja:/ Jak to jest prawnie ??
Odpowiedzi (1):
Architekt
2015-02-06 16:14:17
Tak badanie geotechniczne jest koniecznym dokumentem. Jego brak stanowi podstawę do odrzucenia projektu z przyczyn formalnych bez rozpatrzenia.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-05 09:01:28
Odpowiedzi: 0
Proszę o wyjaśnienie czy inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany wydać opinię o zabudowie urządzenia el.na budowie.Opinia ma służyć jako integralna część nadzoru wydanego przez projektanta. Projektant stwierdził, że nie podpisze nadzoru bez pozytywnej opinii insp. nadzoru.
Alexmb
2015-03-29 01:18:57
Odpowiedzi: 1
Witam. Jako inwestor budynku usługowo-mieszkalnego zleciłem firmie wstawienie okien i drzwi. Wstawiono mi zwykłe drzwi a w projekcie była ekspertyza rzeczoznawcy dot. bezpieczeństwa z obowiązkiem wstawienia drzwi z odpornością ogniową. Firma ta twierdzi, że nie widziała projektu i nie wiedziała o drzwiach P.Poż. Musiałem wymienić drzwi na właściwe przez inną firmę. Jakie obowiązki ma firma wykonująca zlecenie wykonania usługi. Czy ma obowiązek zapoznania się i wykonania zlecenia tylko na odstawie pomiaru. W umowie mieliśmy zapisane ogólnie zakup i montaż okien i drzwi w budynku ... W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania za źle wykonane zlecenie?
Odpowiedzi (1):
kier_bud
2015-05-13 10:09:28
Można dochodzić swoich strat od osoby, która składała zamówienie. Nie każdy inwestor posiada dokumentację projektową (np. mieszkania) i zwyczajowo producent/wykonawca stolarki wycenia produkt na podstawie zapytań ofertowych od inwestora. Nie znajduję tu winy dostawcy stolarki.
Dodaj odpowiedź
mari
2015-08-03 14:19:00
Odpowiedzi: 2
czy przejmując czasowo obowiązki kierownika budowy ( jego urlop) odpowiadamy też w sobotę i niedzielę ( jego urlop kończy się w piątek ?
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-02-01 14:40:26
Od pełnienia obowiązków kierownika budowy nie zwalnia urlop ani zwolnienie chorobowe. W powyższych wypadkach kierownik musi złożyć na piśmie informacje do NB z podaniem danych osoby zastępującej go w tym czasie, a osoba zastępująca musi również zgłosić pisemnie przejęcie obowiązków.
Gość
2016-06-15 13:16:46
nic nie musi! zgodnie z nowelizacją z czerwca 2015 ani inwestor, ani kierownik nie musi zgłaszać zmiany do NB
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-08-12 21:14:49
Odpowiedzi: 1
Do której godziny powinny trwać prace o dużym nasileniu hałasu w lokalu mieszkalnym i z jakiej Ustawy ten przepis wynika
Odpowiedzi (1):
zarządca
2015-08-21 08:09:49
Zwykle każdy właściciel budynku (Wspólnota,Spółdzielnia,itp) uchwala regulanin, w którym określa przedział godzin przewidziany na hałaśliwe prace w lokalach. Zwyczajowo jest to 6:00-22:00. Jest to więc regulacja wewnętrzna.
Dodaj odpowiedź
ewa
2015-08-28 07:47:29
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości można pobudować budynek gospodarczy od drogi służebności wydzielonej z naszej dzialki
leszek
2015-09-04 11:56:19
Odpowiedzi: 0
Restauracje i bary są uciążliwe dla mieszkańców bloku wspólnoty mieszkaniowej, sćianki kominowe przesiąknęły tłuszczem i grzybem na czterech kondygnacjach i smrody z grilowania przedostają się z kuchni z jednego lokalu do klatki schodowej i okien. MZBM jako właściciel lokali nie pomaga a wręcz odwrotnie. Sprawa się ciągnie bo w mieście Dąbrowa Górnicza wszystkie instytucje nie działają wcale lub opieszale.Bezprawie górą.
Małgorzata
2015-11-17 15:19:58
Odpowiedzi: 1
Czy kierownik budowy,kierownik robót albo inspektor nadzoru może zabronić lub utrudniać inwestorowi wstęp na teren budowy i żądać żeby ten wstęp odbywał się wyłącznie w towarzystwie jednej z w/w osób?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-19 12:32:32
Nie ma prawa.Może jedynie nie wpuścić gdy Inwestor przybywa na budowę bez środków ochrony osobistej czyli bez kasku , odpowiednio obuwia itp. bo to na placu budowy obowiązuje każdą osobę.
Dodaj odpowiedź
PRAWO a NADGODZINY ?
2015-12-03 17:59:30
Odpowiedzi: 1
Czy według prawa budowlanego pracodawca może nie wypłacać nadgodzin 50 tylko zwykłe godziny czasu zawartego w umowie ?? upomnialem sie o dodatek do nadgodzin czyli jak np zarabiam 10 zł/h to myslalem ze za nadgodzine dostane 15 zł a szef powiedzial ze nie ma takiego obowiazku i ze wedlug prawa budowlanego nie musi mi wyplacac dodatku ??
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-07 19:13:57
Prawo budowlane nie reguluje kwestii wynagrodzenia za pracę. Od tego jest kodeks pracy, pod warunkiem, że świadczysz pracę a nie jakieś śmieciowe zlecenia. Swoją drogą to ten Twój szef ma rację, bo rzeczywiście wg prawa budowlanego to nie musi Ci nic wypłacać.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-01-29 09:34:49
Odpowiedzi: 0
Co w sytuacji kiedy inwestor uniemożliwia dostęp kierownikowi budowy do dziennika budowy.
Gość
2016-03-07 19:18:40
Odpowiedzi: 0
To jest debilem i powinien się zastanowić czy jest sens kontynuowania procesu budowlanego bo widocznie mu na tym nie zależy.
Gość
2016-04-10 17:59:49
Odpowiedzi: 0
Czy budowa domu na zgłoszenie (z planowaną późniejszą jego rozbudową) wymaga projektu budowlanego? Czy w takim domu można się zameldować?
Gość
2016-04-26 08:08:39
Odpowiedzi: 0
Czy woj body jest lepszy od sury wp? yamaha czy aprilia?
Sabina
2016-08-16 09:09:32
Odpowiedzi: 0
jak ma być skonstruowana zgoda administracji na montażpłytek w łazience
Gość
2016-08-28 11:25:12
Odpowiedzi: 0
czy inspektor nadzoru budowlanego ma prawo odebrać ułożenie instalacji odgromowej i kanalizacji podposadzkowej. Na tym małym obiekcie nie ma inspektora branżowego
Gość
2016-10-16 13:57:54
Odpowiedzi: 0
Jaka jest dopuszczalna przerwa w robotach budowlanych?
kris
2017-01-12 13:03:36
Odpowiedzi: 0
Czy teren posesji musi byc ogrodzony
robert
2017-08-11 07:28:26
Odpowiedzi: 0
czy przy zmianie konstrukcji dachu wymagana jest zgoda współwłaściciela działki ( udziały większościowe 2/3 )
Gość
2017-09-06 16:26:27
Odpowiedzi: 0
kto powinien obsadzać puszki instalacyjne gdy instalacja jest wykonana przed tynkiem, instalator nieznający grubości tynku, czy tynkarz.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry