Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: kwiecień 2017r.
Linki sponsorowane

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2.

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Art. 4.

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

4. (uchylony).

4a. (uchylony).

5. (uchylony).

5a. (uchylony).

5b. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9. (uchylony).

10. (uchylony).

11. (uchylony).

12. (uchylony).

13. (uchylony).

14. (uchylony).

15. (uchylony).

Art. 51.

(uchylony)

Art. 52.

(uchylony)

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Art. 6.

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie technicznoużytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

Art. 7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

Art. 8.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Art. 9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Art. 10.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony).
Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

Większe okno
Aaronfibre
2017-04-15 02:07:04
Odpowiedzi: 0
wh0cd103479 <a href=http://cialisprofessional.us.com/>cialis soft tabs</a> <a href=http://sildenafilnorx.us.com/>sildenafil products</a> <a href=http://propecianorx.us.com/>propecia no rx</a>
AlfredDup
2017-04-15 04:46:52
Odpowiedzi: 0
wh0cd240429 <a href=http://cialiscost17.science/>cialis</a> <a href=http://lisinopril2017.bid/>lisinopril</a> <a href=http://methotrexate2017.science/>methotrexate</a> <a href=http://clomid17.science/>buy clomid cheap</a> <a href=http://propranolol2017.cricket/>propranolol</a>
AlfredDup
2017-04-15 05:54:57
Odpowiedzi: 0
wh0cd304359 <a href=http://toradol9.us/>toradol</a> <a href=http://acompliaonline.review/>acomplia online</a> <a href=http://buyseroquel911.top/>buy seroquel online</a>
Bennylip
2017-04-15 06:35:16
Odpowiedzi: 0
wh0cd176498 <a href=http://ventolin17.top/>proventil hfa 90 mcg inhaler</a> <a href=http://atarax-0.top/>atarax 25mg tab</a> <a href=http://cipro365.top/>cipro buy</a>
Aaronfibre
2017-04-15 07:03:31
Odpowiedzi: 0
wh0cd295269 <a href=http://cialisprofessional.us.com/>buy cialis</a>
Aaronfibre
2017-04-15 07:52:19
Odpowiedzi: 0
wh0cd327241 <a href=http://cialisprofessional.us.com/>Cialis Professional</a>
AlfredDup
2017-04-15 09:25:46
Odpowiedzi: 0
wh0cd400256 <a href=http://cheapviagra2017.bid/>cost viagra</a> <a href=http://clindamycin17.science/>clindamycin</a> <a href=http://methotrexate2017.cricket/>methotrexate</a> <a href=http://levitra17.science/>levitra</a> <a href=http://clindamycin2017.science/>clindamycin</a>
Aaronfibre
2017-04-15 09:52:00
Odpowiedzi: 0
wh0cd391171 <a href=http://cialisprofessional.us.com/>buy cialis</a> <a href=http://prozacnorx.us.com/>prozac over the counter</a> <a href=http://propecianorx.us.com/>as example</a>
Bennylip
2017-04-15 10:22:20
Odpowiedzi: 0
wh0cd272395 <a href=http://buspar.us.com/>buspirone 10 mg</a> <a href=http://buyflagyl.us.com/>cheap flagyl</a> <a href=http://cheapestcialis.us.com/>cialis</a>
Bennylip
2017-04-15 14:07:47
Odpowiedzi: 0
wh0cd432224 <a href=http://nolvadex2017.bid/>nolvadex</a> <a href=http://tetracycline17.science/>cheap tetracycline</a> <a href=http://levitra17.science/>levitra</a>
Tracyrek
2017-04-15 14:39:35
Odpowiedzi: 0
wh0cd477994 <a href=http://prozacnorx.us.com/>prozac no rx</a>
AlfredDup
2017-04-15 18:26:20
Odpowiedzi: 0
wh0cd815811 <a href=http://elocon2017.cricket/>elocon</a> <a href=http://suhagra2017.science/>suhagra</a> <a href=http://viagrasoft2017.bid/>viagra soft</a>
Bennylip
2017-04-15 21:50:30
Odpowiedzi: 0
wh0cd592049 <a href=http://sildenafilcitrate2017.bid/>buy sildenafil citrate</a> <a href=http://vermox17.science/>where can i buy vermox</a> <a href=http://cafergot2017.science/>cafergot</a>
Bennylip
2017-04-15 22:46:53
Odpowiedzi: 0
wh0cd655983 <a href=http://buybupropion20.us/>bupropion prices</a> <a href=http://buyavodart11.us/>buy avodart</a> <a href=http://buyzithromax9.top/>zithromax</a> <a href=http://vpxl16.us/>vpxl</a>
Aaronfibre
2017-04-15 23:03:55
Odpowiedzi: 0
wh0cd806740 <a href=http://viagrageneric.us.org/>VIAGRA GENERIC</a>
Aaronfibre
2017-04-15 23:48:15
Odpowiedzi: 0
wh0cd838705 <a href=http://cialisprofessional.us.com/>viagra levitra cialis</a> <a href=http://viagrageneric.us.org/>order viagra</a>
Aaronfibre
2017-04-16 01:39:24
Odpowiedzi: 0
wh0cd902641 <a href=http://viagrageneric.us.org/>viagra tablet</a>
Tracyrek
2017-04-16 02:27:41
Odpowiedzi: 0
wh0cd829631 <a href=http://prozacnorx.us.com/>PROZAC NO RX</a> <a href=http://sildenafilnorx.us.com/>Sildenafil No Rx</a> <a href=http://viagrageneric.us.org/>cheap viagra</a>
Tracyrek
2017-04-16 03:25:05
Odpowiedzi: 0
wh0cd861596 <a href=http://cialisprofessional.us.com/>viagra cialis levitra online</a> <a href=http://prozacnorx.us.com/>cheap prozac online</a>
Aaronfibre
2017-04-16 04:02:20
Odpowiedzi: 0
wh0cd966571 <a href=http://sildenafilnorx.us.com/>Sildenafil No Rx</a>
Tracyrek
2017-04-16 04:18:24
Odpowiedzi: 0
wh0cd893561 <a href=http://sildenafilnorx.us.com/>Sildenafil No Rx</a> <a href=http://prozacnorx.us.com/>prozac no rx</a> <a href=http://cialisprofessional.us.com/>buy cialis</a>
Tracyrek
2017-04-16 06:13:41
Odpowiedzi: 0
wh0cd957495 <a href=http://prozacnorx.us.com/>prozac no rx</a>
Tracyrek
2017-04-24 17:21:21
Odpowiedzi: 0
wh0cd156338 <a href=http://onlinecipro.us.com/>cipro</a>
Aaronfibre
2017-04-24 17:33:15
Odpowiedzi: 0
wh0cd14773 <a href=http://buyvermox12.gdn/>mebendazole tablets</a> <a href=http://levitra-2016.top/>levitra</a> <a href=http://buyallopurinol3.top/>allopurinol tablets</a> <a href=http://levaquin365.top/>levaquin</a> <a href=http://buyaugmentin2012.top/>augmentin</a> <a href=http://buyprednisone9.gdn/>prednisone</a> <a href=http://hydrochlorothiazide2013.top/>related site</a>
Aaronfibre
2017-04-24 20:05:11
Odpowiedzi: 0
wh0cd123496 <a href=http://buyamitriptyline.us.com/>generic amitriptyline</a> <a href=http://viagracanada.us.com/>viagra canada</a>
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry