Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A


Stan prawny: luty 2024r.
Linki sponsorowane

Ustawa o własności lokali

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 2.

1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości.

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.

4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".

5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.

6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń, o których mowa w ust. 5, dokonuje się, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości, o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu nie postanowiły inaczej.

Art. 3.

1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

4. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych.

5. Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

6. W wypadku gdy na podstawie jednej czynności prawnej dokonanej przez właściciela lub przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości następuje wyodrębnienie wszystkich lokali, wysokość udziałów, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio w umowie właściciel lub współwłaściciele.

7. W budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu i ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych lub w sposób inny niż określony w ust. 3, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady obliczania udziału w nieruchomości wspólnej takie, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel nieruchomości dokonają w umowie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Art. 3a.

1. Przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, jako prawa związanego z odrębną własnością lokali, stosuje się następujące zasady:

2. Jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki. Z żądaniem takim może wystąpić także właściwy organ. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów.

Art. 4.

1. Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują co do niewyodrębnionych lokali oraz co do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych; odnosi się to także do jego obowiązków.

2. Jeżeli do wyodrębniania własności lokali dochodzi sukcesywnie, właściciele lokali już wyodrębnionych nie są stronami umów o wyodrębnieniu dalszych lokali.

3. Jeżeli budynek został wzniesiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przedmiotem wspólności jest to prawo, a dalsze przepisy o własności lub współwłasności gruntu stosuje się odpowiednio do prawa użytkowania wieczystego.

Art. 5.

1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali jest większa niż powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości.

2. Jeżeli na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych.

3. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.

Art. 6.

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Pytania prawne (8):
Większe okno
Gość
2011-09-17 11:15:26
Odpowiedzi: 0
Witam!
Proszę o odpowiedź na pytanie , czy przy większym udziale własnościowym(67%)mam prawo do samodzielnego podejmowania decyzji remontowych w budynku mieszkalnym 2-rodzinnym.
Jest to kamienica wpisana do rejestru zabytków.Nie mamy wspólnoty mieszkaniowej -
może to też ważne.Pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi.
Gość
2011-12-28 15:59:25
Odpowiedzi: 0
Witam,właśnie jesteśmy po wyodrębnieniu własności i co dalej?księgi wieczyste,urząd?jak to rozliczać?kamienica z lokatorami w moim przypadku mam tylko mieszkanie,pozostali mają mieszkania i mieszkania z lokatorami?czy w takim przypadku jest mi potrzebny administrator? Dziękuję za odpowiedź,pozdrawiam
barbara
2012-05-01 16:01:31
Odpowiedzi: 0
ojciec kypil 1/3 kamienicy z dwoma oddzielnymi mieszkaniami parter i drugie pietro ojciec nie zyje jestem z bratem spadkobierca czy moge sie starac o wyodrebnienie tych mieszkan i jakie dokumenty beda potrzebne z gory dziekuje za informacje
Gość
2017-12-04 14:03:44
Odpowiedzi: 1
Witam, czy do adaptacji i wykupu części powierzchni strychowej - na pomieszczenie sypialni, potrzebna jest zgoda 100% właścicieli?
Odpowiedzi (1):
Bolesława
2018-06-07 13:46:24
Jeśli to jest Wspólnota Mieszkaniowa do zaadoptowania strychu potrzebna jest zgoda 100% właścicieli w nieruchomości wspólnej
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-03-06 10:53:05
Odpowiedzi: 0
Czy gdy wsólnotą dużą zarządza ZGKiM potrzebny jest też 3 osobowy Zarząd Wsólnoty.Pozdrawiam
Gość
2018-03-18 20:17:24
Odpowiedzi: 1
jeżeli po kupnie mieszkania bez pomieszczeń przynależnych urząd miasta obciążył mnie podatkiem od komórek które użytkują inni lokatorzy i płacą za nie to dlaczego ja mam płacić za coś czego nie posiadam i nie użytkuję.
Odpowiedzi (1):
Bolesława
2018-06-07 13:59:29
Jeśli jest Pani właścicielem we Wspólnocie Mieszkaniowej to ustawowo do Pani i innych właścicieli również przynależą części wspólne czyli: korytarze, piwnica, strychy są to wszystko części wspólne czy Pani tego chce czy nie. Jak Pani przykładowo nie posiada piwnicy musi Pani na zebraniu Wspólnoty zgłosić, wtedy Zarządca na pdst podjętych uchwał wsp sprawdzi kto np. ma dwie piwnice a Pani nie ma. Z korytarza też Pani korzysta a to jest też część wspólna, dachy, ciągi kanalizacyjne, rury itd..itd jak Pani na przykład nie chce piwnicy, bądź nie chce korzystać ze strychu to Pani sprawa. Proszę zapoznać się z Ustawą o Własności Lokali
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-12-01 19:46:52
Odpowiedzi: 0
kto odpowiada za światło w piwnicy
Gość
2019-06-16 11:25:28
Odpowiedzi: 0
Dzien dobry.proszę o odpowiedz na pytanie.Sąsiadka zamierza zbudować sobie balkon,bez zgody wspólnoty kilka miesięcy temu powiększyła okno i wstawiła drzwi balkonowe z roletami zewnętrznymi.teraz prosi o zgodę na balkon.Mój probrel polega na tym ze odległość miedzy moim oknem a balkonem wynosić bedzie niecałe 50 cm.w praktyce sąsiadka bedzie mogła ogladac połowę mojego mieszkania.Kupiłam mieszkanie na piętrze aby miec komfort.teraz zapewne wartość mojego mieszkania spadnie.proszę powiedzieć jak mogę zablokowac budowę tego balkonu
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry