Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A


Stan prawny: luty 2024r.
Linki sponsorowane

Ustawa o własności lokali

Ustanowienie własności lokalu

Nadzór

Art. 7.

1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Art. 8.

1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:

2. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.

3. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.

Art. 9.

1. Odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę.

2. Do ważności umowy, o której mowa w ust. 1, niezbędne jest, aby strona podejmująca się budowy była właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony, oraz aby uzyskała pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej.

3. W wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, w trybie postępowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu.

Art. 10.

Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy.

Art. 11.

1. Przepisy o ustanowieniu odrębnej własności lokali w drodze umowy stosuje się również odpowiednio do wyodrębnienia własności lokalu z mocy orzeczenia sądu znoszącego współwłasność nieruchomości.

2. Jeżeli uczynienie zadość przesłance samodzielności lokali wymaga wykonania robót adaptacyjnych, sąd może w postanowieniu wstępnym, uznającym żądanie ustanowienia odrębnej własności lokali w zasadzie za usprawiedliwione, upoważnić zainteresowanego uczestnika postępowania do ich wykonania - tymczasowo na jego koszt. W razie przeszkód stawianych przez innych uczestników, sąd - w postanowieniu wstępnym lub w postanowieniu oddzielnym - może wydać stosowne nakazy lub zakazy.

Pytania prawne (4):
Większe okno
Gość
2012-10-25 23:40:22
Odpowiedzi: 0
z sasiadem wykupiliśmy dom jednorodzinny ( parter, I piętro ) z gruntem ok.500m chcemy odłączy sie od spółdzielni mieszkaniowej, czy musimy zakladac wspólnote mieszkaniowa. co mamy zroic ?!
Gość
2017-07-05 09:40:06
Odpowiedzi: 0
Gość
2017-09-13 16:13:51
Odpowiedzi: 0
jakie dokumenty musi mieć klient na którego notarialnie ma zostać przeniesiona współwłasność.O o ile wiem dokonał adaptacji strychu ale chyba musiał najpierw pozyskać grunt.Adapracje zrobił e budunku z lat 30-tych dzięki uchwale zarządu wspólnoty, bez udziału lub ogólnym braku wielu współwłaścicieli pozostałych mieszkań a zwłaszcza w tych klatkach schodowych gdzie powstały adaptacje. Wszystkie nie są jego a na sprzedaż.Po jakim czasie może je sprzedać.
Gość
2018-03-06 10:59:50
Odpowiedzi: 0
Czy dotychczasową Umowę o zarządzanie moim lokalem z ZGKiM,Wspólnota zobowiązana jest zmienić na nową,czy aneksem można zmienić tylko zmienić dotychczasowy ZGKiM na Wspólnótę Mieszkaniową.Pozdrawiam
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry