Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2024r.
Linki sponsorowane

Katastrofa budowlana

Art. 73.

1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

2. Nie jest katastrofą budowlaną:

Art. 74.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.

Art. 75.

1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach.

Art. 76.

1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.

3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.

Art. 77.

Organy, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2, mogą przejąć prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.

Art. 78.

1. Po zakończeniu prac komisji właściwy organ niezwłocznie wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy.

Art. 79.

Inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, o którym mowa w art. 78, jest obowiązany podjąć niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia skutków katastrofy budowlanej.

Pytania prawne (5):
Większe okno
gość
2011-09-14 16:01:27
Odpowiedzi: 0
co robić pomóżcie mi od 1994 sąsiad podkopuje mi ściane szczytowa fundanenty wiszą ściana pęka normalnie grozi katastrofą zgłoszone do nadzoru 17 lat nic w 2010 ponownie zgłosiłem o zagrożeniu katastrofa kazali mi zrobić ekspertyze zrobiłem wydano decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania i nałożono na mnie obowiązek remontu tej ściany i fundamentów sasiad szkodnik powiedział że on nic nie zrobi nawet nikogo nie wpuści na swoją posesje nie mam nawet gdzie sie wyprowadzić jestem skończony nie mam juz kasy na prawników prosze o jaką kolwiek pomoc do piątku mam czas na odwołanie
Gość
2011-12-29 23:48:01
Odpowiedzi: 0
facet robi to pewnie nawet bez żadnego pozwolenia na roboty budowlane, a jeśli to są one wykonywane niezgodnie w sposób stwarzajacy niebezpieczeństwo i to należy zgłosić, tylko czemu za n8egosie nie wziął nadzór budowlany. A technicznie - można od swojej strony, od środka budynku, dokopać sie do fundamentu i go podpierać.
Gość
2015-04-03 03:20:22
Odpowiedzi: 0
That's a creative answer to a difcufilt question
Gość
2015-11-15 20:45:47
Odpowiedzi: 0
Czy zerwanie ocieplenia elewacji ze styropianu jest kwalifikowane jako katastrofa budowlana Czy zerwanie przez wichurę ocieplenia elewacji styropianowej ze ściany jest kwalifikowane jako katastrofa budowlana?
Gość
2018-12-09 12:34:39
Odpowiedzi: 0
Drzewo zwaliło się na sklep. Wcześniej było przeznaczone do wycinki.Odstąpiono ponieważ było na nim gniazdo. Postawiłem w tym miescu nowy pawilon ale każa mi go zlikwidować? Czy mam prawo odwołania się od tej decyzji ? Proszę o pomoc. 501314302
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry