Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: luty 2016r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Grześ
2013-05-08 21:25:15
Odpowiedzi: 0
Witam czy obiekt budowlany kategorii VIII wymaga tylko zgłoszenia zakończenia budowy czy zgłoszenia i odbioru??
kazimierz
2013-05-17 11:33:24
Odpowiedzi: 0
jaka może być opłata legislacyjna za przeniesienie bramy(z jednej strony ogrodzenia na drugą)
Gość
2013-07-30 15:34:44
Odpowiedzi: 0
W jakiej odleglosci od stacji paliw I drogi mozna postawic sklep blaszany z wyrobami tytoniowymi
Janusz
2013-08-10 19:16:15
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii obiektów budowlanych zaliczony jest garaż / blaszak /wolnostojący na gruncie ?
Odpowiedzi (1):
Jaszczurka
2013-10-15 00:42:52
garaż to garaż, nie ważne z czego jest, ważna jest funkcja, wymaga p.n.b
Dodaj odpowiedź
kazimierz
2013-08-12 21:24:30
Odpowiedzi: 0
czy można zagrodzić podjazdem dla niepełnosprawnych mieszkanie sąsiadowi chodzic na poziomie okien
irena
2013-09-17 19:26:52
Odpowiedzi: 2
W jakiej odległości od granicy może sąsiad postawić ażurową wiatę z drewna, jakiej szerokośći i wysokości.Czy musi mieć pozwolenie?.pozdrawiam
Odpowiedzi (2):
IWL
2013-09-23 22:07:40
obiekt do 25 m2 może postawić na zgłoszenie teoretycznie nawet w granicy działki. Lepiej żeby to miał uzgodnione bo naraża się na postępowanie wyjaśniające, które może doprowadzić nie wiadomo dokąd.
Jaszczurka
2013-10-15 00:41:23
warunki techniczne określają odległość budynków od granicy działki, natomiast wiata po zgłoszeniu może być postawiona nawet w granicy, ważne żeby wody opadowe były odprowadzane na teren własny nieutwardzony, takie wiaty do 25 m2 wymagają zgłoszenia, bez zgłoszenia trzeba zapłacić opłatę legalizacyjną - 5tys, nieuiszczenie = rozbiórka
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-12-07 11:58:53
Odpowiedzi: 0
jaką kategorię posiada budynek o funkcji mieszanej mieszklano-usługowy ?
kifinga
2014-07-10 14:18:51
Odpowiedzi: 2
Kupiłam działkę budowlaną (MN), w Miejscowym planie zagospodarowania jest wyłączona zabudowa rekreacyjna typu domki campingowe; czy to znaczy że nie mogę postawić żadnego domku drewnianego? chciałabym jakiś domek ogrodowy czy coś do trzymania narzędzi,zwłaszcza że mam nakazane nasadzenia i jakoś muszę je pielęgnować.Co niewielkiego mogę postawić w takiej sytuacji?- na dom mieszkalny na razie nie stać mnie.
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-08-19 17:46:13
tz. Możesz postawić budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze, wiaty i altanki zgodnie z art. 29 i 30 prawa budowlanego. A czy coś więcej to zależy od szczegółowych zapisów i organu architektonicznego wydającego pozwolenie. MN - zabudowa jednorodzinna.
Gość
2016-02-10 21:00:14
Thanks for your ththsuog. It's helped me a lot.
Dodaj odpowiedź
jacek
2015-02-06 19:21:39
Odpowiedzi: 6
kupiłem namiot 5x8metra czy mogę postawić go na swojej działce Działka to2ha małe gospodarstwo czy musze zrobić zgłoszenie w starostwie lub coś innego
Odpowiedzi (6):
Felka
2015-02-12 18:12:30
Należy zrobić zgłoszenie
Gość
2015-04-02 18:27:53
Czyli karty pamięci będą dedykowane PSvita? kurde myślałem że będzie to jakiś brdizaej popularny SDHC albo Memory Stick Duo ktf3re przecież maja pojemności 32GB na ogromnych prędkościach w wysokiej klasie karty.
Gość
2015-04-03 07:08:34
<a href="http://xcxdewxn.com">Nonithg</a> I could say would give you undue credit for this story.
Gość
2015-04-05 09:50:05
Taking the oviwveer, this post hits the spot http://ikuphmn.com [url=http://aacnehlyo.com]aacnehlyo[/url] [link=http://iaufszyo.com]iaufszyo[/link]
Gość
2015-04-07 05:24:43
I think you hit a <a href="http://iwsjgedvbp.com">bueyllse</a> there fellas!
Gość
2015-04-09 04:12:56
Ah, i see. Well tha'ts not too tricky at all!" http://wmzefkihdr.com [url=http://ynvelxcdo.com]ynvelxcdo[/url] [link=http://xvgqtvms.com]xvgqtvms[/link]
Dodaj odpowiedź
Józek
2015-03-02 11:30:12
Odpowiedzi: 2
na terenie US1, działka sportowo-rekreacyjna,czy będzie można pobudować domek z bala o pow.8x5m. oraz hangar na łódż
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-03-08 00:55:06
taaa i hangar na helihopter też
Gość
2015-10-21 08:03:49
Józek! skoro wiesz, że masz "US" to powinieneś z planu przeczytać co Ci wolno na tej działce budować!
Dodaj odpowiedź
Tadeusz
2015-03-22 10:48:18
Odpowiedzi: 4
Czy mogę postawić domek letniskowy na działce rolnej o wymiarach 432m 2 - domek miał by mieć wymiar 6mx5m jakie trzeba spełnić formalności .Papozdrawiam
Odpowiedzi (4):
Gość
2015-04-03 04:21:03
You've really imsrepsed me with that answer!
Gość
2015-04-05 09:57:19
I thought I'd have to read a book for a dicvosery like this! http://ybmmlawxjjw.com [url=http://pdoijount.com]pdoijount[/url] [link=http://tiklrztauou.com]tiklrztauou[/link]
Gość
2015-04-07 05:33:51
That's a shrewd answer to a tricky <a href="http://qmjrefrgyh.com">quteison</a>
Gość
2015-04-09 04:21:04
Begun, the great internet edctouian has. http://muhbuwds.com [url=http://ifxdkq.com]ifxdkq[/url] [link=http://fztwiukfyy.com]fztwiukfyy[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-03 03:48:16
Odpowiedzi: 1
hi camilla, i've been reiadng your blog for quite a few years, and recently i was on holiday in melbourne (i am from south africa) and i was so excited because i saw your converse trainers in a shop there! it was lovely to see your work in real life rather than just on my computer screen although i did buy one of your calendars a few years ago. take care and a kiss to morran, love ilka
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-02-10 12:40:43
We deiitfnely need more smart people like you around.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-05 09:57:06
Odpowiedzi: 0
hi camilla, i've been readnig your blog for quite a few years, and recently i was on holiday in melbourne (i am from south africa) and i was so excited because i saw your converse trainers in a shop there! it was lovely to see your work in real life rather than just on my computer screen although i did buy one of your calendars a few years ago. take care and a kiss to morran, love ilka http://orsvmf.com [url=http://rxoylpx.com]rxoylpx[/url] [link=http://rzzljjpbkhu.com]rzzljjpbkhu[/link]
Gość
2015-04-09 04:20:42
Odpowiedzi: 0
Yeah, I feel like buying a fox too, it's relaly adorable. Is it soft? I can be a little sensitive to wool and sometimes easily find it scratchy - how is your fox, is it scratchy? http://amklle.com [url=http://livpvjsvxxu.com]livpvjsvxxu[/url] [link=http://tfmfygdw.com]tfmfygdw[/link]
Rafał
2015-04-21 16:39:55
Odpowiedzi: 2
Chcę postawić taras drewniany 350m2 na bloczkach betonowych nie związany z żadnym budynkiem. Czy taki taras jest budowlą i czy muszą to zgłosić. Pozdrawiam Rafał Bobak
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-10-21 08:01:33
Jeśli potraktujesz ten "taras" jako utwardzenie terenu to wg. obecnie obowiązujących przepisów nie wyga on ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Najlepiej zrobisz dzwoniąc do właściwego wydziału architektury i tam się dowiesz, co powiat/miasto to zdarzają się inne "interpretacje".
Gość
2016-02-10 16:30:37
I like the valuable ioftmraoinn you provide for your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I'm slightly sure I will be told lots of new stuff right here! Good luck for the next!
Dodaj odpowiedź
anna
2015-10-17 13:53:08
Odpowiedzi: 0
jaka byla standardowa szerokosc drog polnych w latach 60-tych zgodna z przepisami
Gość
2015-10-18 13:19:53
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii obiektów budowlanych nalezy zaliczyć toalety publiczne
Piotr.
2015-11-12 07:59:48
Odpowiedzi: 0
Witam. Chcę postawić nowe ogrodzenie w zwartej zabudowie mieszkalnej między dwoma budynkami mieszkalnymi i tu mam dylemat czy ogrodzenie może stać w granicy działek wyznaczonej przez geodetę czy muszę się odsuwać jeżeli tak to o jaką odległość? Nadmienię że ogrodzenie będzie składane z segmentów betonowych na stałe nie związanych z podłożem.
DJ
2015-12-01 17:10:40
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii obiektu budowlanego zaliczyć drogę leśną wewnętrzną?
Gość
2015-12-11 10:36:34
Odpowiedzi: 0
Jaką kategorię obiektu budowlanego ma zwykły dom j ednorodzinny 2,(to byłoby sensowne) czy 5,jak stoi w internecie w urzędowym zał.do Rozporządzenia? Paweł Żukowski
Joanna
2015-12-22 12:21:35
Odpowiedzi: 2
Do jakiej kategorii zaliczyć mury oporowe (zabezpieczające skarpę wiślaną)znajdujące się w obrębie klasztornego ogrodu. Dziękuję .joanna
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-01-12 21:34:23
Do XXVII.Mur oporowy mieści się w pojęciu opaski brzegowej.
Andrzej
2016-01-12 21:36:38
Do kat. XXVII. Mur oporowy mieścisię w pojęciu opaski brzegowej
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-12-29 21:45:13
Odpowiedzi: 0
Witam ! do jakiej kategorii zaliczyć mogę budowę oświetlenia parkingu, zabudowa lamp na słupach parkowych i ułożenie linii kablowej n/N
Gość
2015-12-30 00:47:29
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Czy na postwienie kojca nie związanego trwale z gruntem tzn. bez podmurówki, zbudowanego z przęseł, pokrytego dachem z blachy o wymiarach 3/2m potrzeba pozwolenia lub zgłoszenia?
EDWARD kAWA
2016-01-13 10:15:45
Odpowiedzi: 3
Do jakiej kategorii można zaliczyc przyłącza : wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe
Odpowiedzi (3):
Gość
2016-01-20 09:12:40
XXVI
Gość
2016-01-25 09:55:08
a instalacje gazową od szafki do budynku i w budynku?
Gość
2016-02-03 13:05:05
Kategoria XXVI to sieci a nie przyłącza. Przyłącze chyba się kwalifikuje w zależności do jakiego budynku jest ono poprowadzone, np. do budynku jednorodzinnego - kategoria I. Najlepiej upewnić się w wydziale architektury w Starostwie.
Dodaj odpowiedź
Marta
2016-01-15 13:46:00
Odpowiedzi: 1
mam stodołę do rozbiórki czy jak przerobię ją na garaż to muszę to zgłaszać lub mieć pozwolenie
Odpowiedzi (1):
marek
2016-02-10 18:17:06
żeby zgodnie z przepisami wykonać przeróbki stodoły na garaż należy w pierwszej kolejności zmienić funkcję użytkowania obiektu - robi to z reguły architekt
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry