Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2021r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Większe okno
Gość
2019-04-15 21:03:48
Odpowiedzi: 0
opaska wokół budynku i wjazd do garażu wykonane z kostki czy to obiekt budowlany czy obiekt małek architektury
Gość
2019-04-19 22:12:22
Odpowiedzi: 0
Witam , do jakiej kategorii zalicza sie dawny Dworzec kolejowy ,ktory PKP wynajmuje jako obiekt mieszkalny i jeszcze 1 pytanie : Do kogo zwrócić się gdy PKP ewidentnie dziala na niekorzyść lokatorow ( np. nagla zmiana czynszu - wyzszy o 300 %
Gość
2019-08-26 09:23:59
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry do jakiej kategorii zaliczyć suszarnię chmielu? Czy może być ona wybudowana w granicach administracyjnych miasta?
Gość
2019-08-27 16:13:01
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć drogi wewnętrzne na cmentarzu komunalnym
Gość
2019-09-18 21:40:29
Odpowiedzi: 1
budynek mieszalno-usługowy jaka to kategoria
Odpowiedzi (1):
Jan
2019-09-30 22:30:19
Odp. kategoria obiektu XIII i XVII
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-10-23 12:45:53
Odpowiedzi: 0
Witam, projektujemy budowę pionów nawodnionych hydrantowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Proszę o pomoc w ustaleniu kategorii obiektu.
Gość
2019-11-17 20:01:32
Odpowiedzi: 0
Jeśli w akcie notarialnym jest budynek o nazwie budynek produkcyjny to czy można w nim zamieszkać
Gość
2019-11-25 13:51:22
Odpowiedzi: 1
Agregat prądotwórvzy ba ołycie fund wraz z przyłązcem elektroenergetycznym jaka kategoria
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-01-08 16:35:44
XVIII.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-12-04 07:45:48
Odpowiedzi: 0
Dzien dobry. Ktora wg. Pańśrwa powinnam wpisac w Projekcie Budowlanym, gdzie budynek jest usługowy w części parteru a na poddaszu jest mieszkanie? Wg. PINB powinnam wpisać XIII co będzie niezgodne z planem miejscowym, a ja uważam że XVII, bo tej funkcji powierzchniowo jestvwiecej niż mieszkaniowej. Proszę o interpretację.
Gość
2019-12-06 14:16:24
Odpowiedzi: 2
ile metrów od drogi może być postawiony budynek mieszkalny
Odpowiedzi (2):
Grodków
2020-02-29 13:19:54
W zależności od tego czy to WZ czy MPZP oraz od kategorii drogi i innych spraw. Żeby to stwierdzić wymagana jest głębsza analiza.
Gość
2020-08-25 14:59:00
ustawa o drogach publicznych art. 43 ust 1, 3
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-01-08 12:26:34
Odpowiedzi: 1
jakiej kategorii jest pylon reklamowy z logo stacji paliw?
Odpowiedzi (1):
Grodków
2020-02-29 13:16:19
Kategorii VIII
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-01-12 18:00:40
Odpowiedzi: 1
Witam. Jeżeli zacząłem budowę w 2012 roku i zakończyłem budowę w 2015 roku. To jaki rok wpisać jako rok budowy, przy sprzedaży nieruchomości?
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-01-20 10:35:04
2015
Dodaj odpowiedź
Jup
2020-02-13 22:01:17
Odpowiedzi: 1
Co to jest współczynnik kategorii obiektu (k)?
Odpowiedzi (1):
Grodków
2020-02-29 13:13:45
Współczynnik ten ma znaczenie przy obliczaniu np. opłat za legalizację samowoli budowlanej, opłaty za przystąpienie do użytkowania obiektu bez wymaganych formalności.
Dodaj odpowiedź
pablo
2020-02-26 14:32:32
Odpowiedzi: 1
ŚWIETLICA WIEJSKA - parterowa 120m2 - jaka to kategoria obiektu?
Odpowiedzi (1):
Grodków
2020-02-29 13:01:57
kategoria IX
Dodaj odpowiedź
teodor
2020-03-14 15:57:15
Odpowiedzi: 0
czy pomost wędkarski jest trwale związany z gruntem
teodor
2020-03-14 15:59:29
Odpowiedzi: 1
czy pomost wędkarski jest obiektem budowlanym
Odpowiedzi (1):
prac124
2020-03-20 09:32:56
Odpowiedź dla "teodor": W definicji Prawa Budowlanego obiekt budowlany jest wykonany z materiałów budowlanych i jest trwale związany z gruntem (to znaczy, że nie można go zabrać nie uszkadzając). W moim przekonaniu trzeba odróżnić pomosty wędkarskie ustawione na palach i tym samym związane z dnem zbiornika wodnego (staw, jezioro, rzeka, zalew, zatoka) oraz pomosty pływające, zamocowane tylko w sposób odłączalny, a zamocowane, żeby ich wiatr nie odholował. Te pierwsze, związane z gruntem oparciem trwałym (pale wbite w dno) wymagają procedur budowlanych (pozwolenie lub zgłoszenie) w zależności od głębokości dna - chyba 2.5 m. Te drugie w moim przekonaniu są urządzeniami pływającymi i nie podlegają przepisom Prawa budowlanego, chociaż ostatnio w latach 2016-2020 i chyba jeszcze 2021 każda karkołomna definicja prawna jest możliwa. Mają do tego większość sejmową.
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-04-14 14:23:38
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć wiatę do przechowywania gazu płynnego w butlach? Jest to forma magazynu, konstrukcja ścian ażurowych, wypełnienie ścian stanowią panele siatkowe.
Gość
2020-05-06 19:40:51
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii należy zaliczyć świetlicę w rodzinnym ogrodzie działkowym
GOŚĆ
2020-06-26 10:07:25
Odpowiedzi: 0
BARDZO PROSZĘ O WSPARCIE W OKREŚLENIU KATEGORII DLA POLA BIWAKOWEGO.DZIEKUJĘ Z GÓRY ZA POMOC
Gość
2020-09-02 15:31:52
Odpowiedzi: 0
Od odpowiedzi aż się roi!
Projektant
2020-11-26 14:15:02
Odpowiedzi: 0
Dostałem pytanie od klienta odnośnie postawienia na jego działce (niebędącej działką budowlaną) mikroinstalacji wiatrowej (mikro turbiny wiatrowej)o mocy 4kW i wysokości 7,5m nad poziomem gruntu, posadowionej na konstrukcji kratowej o wymiarach podstawy 2,5 x 2,5 m na fundamencie punktowym (cztery szklanki o wymiarach 0,8 x0 ,8 x 1,2m). O ile do architektury posadowionej na fundamentach występuje o pozwolenie na budowę co w przypadku mikroinstalacji klienta? Zgłoszenie? W nowelizacji nie ma jasno przedstawionych zasad odnośnie mikroinstalacji opartych o turbiny wiatrowe. Proszę o pomoc.
Andrzej
2020-12-01 17:16:59
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii obiektow budowlanych nalezy zaliczyc węzły betoniarskie do produkcji betonu?, chodzi o ewentualne opodatkowanie (podstawa prawna do opodatkowania)
Gość
2021-02-08 16:56:10
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry, do jakiej kategorii zalicza się nieduży domek letnikowy pod działaność turystyczną?
Odpowiedzi (1):
https://prawobud.pl
2021-03-13 18:02:24
Ciekawe pytanie. Najlepiej dopytąc w ghminie gdzie znajduje się domek.
Dodaj odpowiedź
Gość
2021-03-29 21:15:48
Odpowiedzi: 0
Czy można dom posadowić częściowo na fundamencie na działce, a częściowo (na betonowych filarach) wchodzących w jezioro? Czy takie posadowienie reguluje prawo wodne?
Gość
2021-04-11 13:51:49
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zalicza się hale typu namiotowego? Funkcja magazynowa.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry