Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: lipiec 2018r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Ryszard
2017-01-07 14:06:10
Odpowiedzi: 0
Mikroinstalacja biogazwnia rolnicza gdzie przepisy projektowania i ekploatowania w prawie budowlanym
Marek
2017-04-25 16:14:29
Odpowiedzi: 2
jaka kategoria/kategorie dla instalacji gazowych w różnych budynkach?
Odpowiedzi (2):
Marek
2017-04-25 16:20:36
pytam bo w jednym urzędzie chcą VIII , w drugim I albo XIII
piotr
2017-05-04 11:55:43
My zawsze projetujemy do budynku mieszkalnego I jak budynek mieszkalny, gospodarczy III itd
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-05-11 09:45:29
Odpowiedzi: 0
czy obiekt kat VIII hala namiotowa wymaga zgłoszenia do strażaka i sanepidu przed otrzymaniem pozwolenia na budowe nie byla uzgadniana z tymi instytucjami
Gość
2017-05-15 15:19:01
Odpowiedzi: 0
co z kotłownia 180 KW NA WIÓRY DREWNIANE JAK ZAKWALIFIKOWAĆ
ela
2017-05-20 20:51:08
Odpowiedzi: 0
Jak zakwalifikować wiatrołap? Czy kat.III? A boisko szkolne wielofunkcyjne? Do kategorii V???
Stefan
2017-05-27 15:20:55
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii obiektu budowlanego zaliczamy kontenerową stację transformatorową
Gość
2017-08-21 12:34:34
Odpowiedzi: 1
Jaka kategorię nadać budynkowi o nazwie: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM - POKOJE POD WYNAJEM.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-27 10:23:16
XIII, XVII
Dodaj odpowiedź
Marta
2017-08-30 17:19:06
Odpowiedzi: 1
Jak zakwalifikować wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-19 13:23:31
Jak zakwalifikować wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ? Odpowiedź: Kategoria VIII "Inne budowle"- wg wyjaśnień Starostwa Powiatowego w Płocku
Dodaj odpowiedź
Daro
2017-09-18 14:02:46
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii obiektów zaliczyć ścieżkę rowerową zlokalizowaną poza terenem pasa drogowego?
Kamil
2017-09-29 12:36:02
Odpowiedzi: 1
Witam. Myjnia samochodowa jest w kategorii XVII ok. Jakim budynkiem czy tez budowla (samoobslugowa jest wiatą) jest ta myjnia? Czy mozna ja nazwac budunkiem uzytecznosci publicznej? Jest to forma uslug.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-10-09 12:52:19
wiata jest w XVIII
Dodaj odpowiedź
Ryszard
2017-10-15 18:51:17
Odpowiedzi: 0
Jakie są warunki w PB dot BIogazowni (mikro)
Gość
2017-10-17 12:18:29
Odpowiedzi: 2
Jakim obiektem budowlanym jest instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.(montaż gazowego kotła c.o.)
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-10-21 12:21:22
w Suwałkach jest to KATEGORIA OBIEKTU VIII (INNE BUDOWLE)
Pshemo
2017-11-23 08:36:50
We Wrocławiu instalacja gazowa w mieszkaniach w bud. wielorodzinnych klasyfikowana jest pod: Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne
Dodaj odpowiedź
JAN SZELĄGOWSKI
2017-10-18 06:46:20
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą
Marek
2017-11-16 20:35:54
Odpowiedzi: 0
Czy są już wzory wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenia
Gość
2017-11-27 14:39:40
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zalicza sie budynek wieofunkcyjny
Gość
2017-11-28 21:48:36
Odpowiedzi: 0
czy na działce rolnej zabudowanej można postawić budynek gospodarczy z fukcją socjalną.na tej działce stoi już dom.gmina wydała wz
Gość
2017-12-05 16:27:44
Odpowiedzi: 0
Jakiej kategorii jest bank
Jan
2017-12-13 05:13:40
Odpowiedzi: 0
Czy na działce U2 usługowo-handlowa można postawić wiatę do 50 m na zgłoszenie czy bez...
Gość
2018-01-04 21:31:30
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć przyłącze kanalizacyjne do istniejącego budynku użyteczności publicznej administracyjno-magazynowego
iwona
2018-02-06 09:33:47
Odpowiedzi: 1
czy obiekty bud w kat XXX w przypadku rozbudowy pobieramy opłatę za decysję o pozwoleniu na uzykowanie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-02-27 13:22:02
XXVI, ale przyłącza na własnej działce nie idą ani na pozwolenie ani na zgłoszenie więc kategoria nie jest potrzebna.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-03-06 09:38:07
Odpowiedzi: 0
A do czego przypisać budynek gdzie w parterze jest produkcja zahaczająca o gastronomię, a na piętrze mieszkanie właściciela?
Gość
2018-04-13 07:40:15
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry! Czy droga wyjazdowa z osiedla wyłożona betonowymi bloczkami (tzw. trylinką), okrawężnikowana jest jest obiektem budowlanym - liniowym ( art 3, pkt 3a ustawy prawo budowlane)? Proszę o krótka odpowiedź. Dziekuję i pozdrawiam M.Tryjański
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-04-25 14:50:28
Droga prywatna jest uznawana za utwardzenie terenu i nie posiada kategorii obiektu budowlanego, np. droga w ramach swojej działki. Jeśli to droga osiedlowa, to zależy od statusu prawnego drogi, może być publiczna i ma kategorię obiektu budowlanego, lub prywatna - każdy mieszkaniec osiedla jest właścicielem części tej drogi, wtedy jest to zwykłe utwardzenie terenu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-05-07 10:18:26
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć toaletę publiczną przy boisku do piłki nożnej bezpłatną kategoria III czy XVII
Gość
2018-06-07 12:33:23
Odpowiedzi: 0
czy maszt flagowy o wysokości 6 metrów jest obiektem budowlanym. czy jest potrzeba uzyskania zgody na budowę.
Gość
2018-06-22 22:10:15
Odpowiedzi: 0
Chciałem zabudować ganek jest potrzeba zgłoszenia tego faktu?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry