Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: wrzesień 2019r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Większe okno
Gość
2018-04-13 07:40:15
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry! Czy droga wyjazdowa z osiedla wyłożona betonowymi bloczkami (tzw. trylinką), okrawężnikowana jest jest obiektem budowlanym - liniowym ( art 3, pkt 3a ustawy prawo budowlane)? Proszę o krótka odpowiedź. Dziekuję i pozdrawiam M.Tryjański
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-04-25 14:50:28
Droga prywatna jest uznawana za utwardzenie terenu i nie posiada kategorii obiektu budowlanego, np. droga w ramach swojej działki. Jeśli to droga osiedlowa, to zależy od statusu prawnego drogi, może być publiczna i ma kategorię obiektu budowlanego, lub prywatna - każdy mieszkaniec osiedla jest właścicielem części tej drogi, wtedy jest to zwykłe utwardzenie terenu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-05-07 10:18:26
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć toaletę publiczną przy boisku do piłki nożnej bezpłatną kategoria III czy XVII
Gość
2018-06-07 12:33:23
Odpowiedzi: 0
czy maszt flagowy o wysokości 6 metrów jest obiektem budowlanym. czy jest potrzeba uzyskania zgody na budowę.
Gość
2018-06-22 22:10:15
Odpowiedzi: 1
Chciałem zabudować ganek jest potrzeba zgłoszenia tego faktu?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-09-20 07:38:05
Tak trzeba to zgłosić.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-07-25 13:16:26
Odpowiedzi: 1
Witam. Do jakiej kategorii budynków należy zaliczyć dom letniskowy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-10-09 14:02:17
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-09-13 12:40:35
Odpowiedzi: 0
Czy na wiatę stalową o wymiarach 6x15m jest potrzebne pozwolenie na budowę
Gość
2018-09-15 22:25:18
Odpowiedzi: 0
Chciała bym postawić budynek gospodarczy na działce rolnej. Mam możliwość zakupu taniej budynku drewnianego do montażu, ale projekt posiada wystające elementy (ostrokoły). Czy wliczając się one do wymiaru zewnętrznego budynku?
marek
2018-09-16 11:52:06
Odpowiedzi: 0
jakiej kategorii jest hala ujeżdżalni koni
Ryszard
2018-09-24 09:21:44
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii należy zaliczyć mur oporowy
Gość
2018-11-07 20:50:27
Odpowiedzi: 1
czy art. 62 pkt 2 stosuje się do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
Odpowiedzi (1):
Waldek
2018-11-15 11:43:17
lokal,choć samodzielny nie jest obiektem budowlanym. Pozdrawiam WR
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-11-10 18:45:14
Odpowiedzi: 2
Zmiana ogrodzenia z siatki na metalowe przęsła i bramę przesówną od strony drogi wys.1,5m
Odpowiedzi (2):
Gość
2018-11-23 10:45:34
Zdaje się, że ogrodzenie do wysokości 2,20m nie wymaga zgłoszenia
Gość
2018-12-08 17:02:17
Zgadza się - nie wymaga do wysokości 2,2m niczego
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-12-02 15:54:28
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć KOMPLEKS SKŁADAJĄCY SIĘ Z BUDYNKÓW: GARAŻOWEGO, MIESZKALNEGO, USŁUGOWEGO I ZAGRODOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Gość
2018-12-10 20:08:28
Odpowiedzi: 0
siec gazowa z stacja redukcyjno-pomiarowa do jakiej zaliczyc kat
Gość
2018-12-14 12:57:41
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zalicza się budynek z przeznaczeniem na wynajem, związany z turystyką ? Traktować go jako usługi czy rekreacja?
Gość
2019-01-01 19:57:08
Odpowiedzi: 0
jakie koszty i postępowanie w przepisaniu budynku gospodarczego z działką . krok po kroku z czym i do kogo iść?
Gość
2019-01-15 16:03:49
Odpowiedzi: 0
Czy ogrody działkowe posiadaja jakąś kategorię. Czy na założenie ogrodu 20 działek ogrodniczych potrzebna jest w fazie wstępnej decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja o lokalizacji celu publicznego?
rav
2019-01-16 20:08:29
Odpowiedzi: 2
Dobra, krótka piłka - pod jaką kategorię Escape Room. ;)
Odpowiedzi (2):
Gość
2019-01-23 11:57:25
Ja bym dała XIII
Gość
2019-04-08 07:51:43
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-01-17 00:30:54
Odpowiedzi: 0
A budynek na potrzeby schroniska dla zwierząt? Są w nim pom.socjalne, biurowe, gabinet weterynarza, ale również pom. dla zwierząt, kuchnia, skład karmy i toalety...
Gość
2019-01-18 21:51:15
Odpowiedzi: 1
Do której kategorii obiektu budowlanego zalicza sie stacje paliw gazowych?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-04-08 07:46:25
chyba nie czytał Pan opisów.... Kategoria XX – stacje paliw
Dodaj odpowiedź
Krzysztof
2019-03-02 11:53:37
Odpowiedzi: 2
Jeżeli jest garaż trójstanowiskowy to kat. obiektu też III
Odpowiedzi (2):
zbychu sztacheta
2019-03-04 12:40:04
wydaje mi się że tak ale pewności nie mam może uda się pan do rady miasta jak to mówił mój kochany dziadziuś młode beczki dobrze kiszą młode ogóreczki
Mikołaj Bednarowski
2019-03-04 13:05:25
Proszę odezwać się do mnie na Fb ze Szlachty
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-04-15 21:03:48
Odpowiedzi: 0
opaska wokół budynku i wjazd do garażu wykonane z kostki czy to obiekt budowlany czy obiekt małek architektury
Gość
2019-04-19 22:12:22
Odpowiedzi: 0
Witam , do jakiej kategorii zalicza sie dawny Dworzec kolejowy ,ktory PKP wynajmuje jako obiekt mieszkalny i jeszcze 1 pytanie : Do kogo zwrócić się gdy PKP ewidentnie dziala na niekorzyść lokatorow ( np. nagla zmiana czynszu - wyzszy o 300 %
Gość
2019-08-26 09:23:59
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry do jakiej kategorii zaliczyć suszarnię chmielu? Czy może być ona wybudowana w granicach administracyjnych miasta?
Gość
2019-08-27 16:13:01
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć drogi wewnętrzne na cmentarzu komunalnym
Gość
2019-09-18 21:40:29
Odpowiedzi: 0
budynek mieszalno-usługowy jaka to kategoria
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry