Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: luty 2024r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Większe okno
teodor
2020-03-14 15:59:29
Odpowiedzi: 1
czy pomost wędkarski jest obiektem budowlanym
Odpowiedzi (1):
prac124
2020-03-20 09:32:56
Odpowiedź dla "teodor": W definicji Prawa Budowlanego obiekt budowlany jest wykonany z materiałów budowlanych i jest trwale związany z gruntem (to znaczy, że nie można go zabrać nie uszkadzając). W moim przekonaniu trzeba odróżnić pomosty wędkarskie ustawione na palach i tym samym związane z dnem zbiornika wodnego (staw, jezioro, rzeka, zalew, zatoka) oraz pomosty pływające, zamocowane tylko w sposób odłączalny, a zamocowane, żeby ich wiatr nie odholował. Te pierwsze, związane z gruntem oparciem trwałym (pale wbite w dno) wymagają procedur budowlanych (pozwolenie lub zgłoszenie) w zależności od głębokości dna - chyba 2.5 m. Te drugie w moim przekonaniu są urządzeniami pływającymi i nie podlegają przepisom Prawa budowlanego, chociaż ostatnio w latach 2016-2020 i chyba jeszcze 2021 każda karkołomna definicja prawna jest możliwa. Mają do tego większość sejmową.
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-04-14 14:23:38
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć wiatę do przechowywania gazu płynnego w butlach? Jest to forma magazynu, konstrukcja ścian ażurowych, wypełnienie ścian stanowią panele siatkowe.
Gość
2020-05-06 19:40:51
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii należy zaliczyć świetlicę w rodzinnym ogrodzie działkowym
GOŚĆ
2020-06-26 10:07:25
Odpowiedzi: 0
BARDZO PROSZĘ O WSPARCIE W OKREŚLENIU KATEGORII DLA POLA BIWAKOWEGO.DZIEKUJĘ Z GÓRY ZA POMOC
Gość
2020-09-02 15:31:52
Odpowiedzi: 0
Od odpowiedzi aż się roi!
Projektant
2020-11-26 14:15:02
Odpowiedzi: 0
Dostałem pytanie od klienta odnośnie postawienia na jego działce (niebędącej działką budowlaną) mikroinstalacji wiatrowej (mikro turbiny wiatrowej)o mocy 4kW i wysokości 7,5m nad poziomem gruntu, posadowionej na konstrukcji kratowej o wymiarach podstawy 2,5 x 2,5 m na fundamencie punktowym (cztery szklanki o wymiarach 0,8 x0 ,8 x 1,2m). O ile do architektury posadowionej na fundamentach występuje o pozwolenie na budowę co w przypadku mikroinstalacji klienta? Zgłoszenie? W nowelizacji nie ma jasno przedstawionych zasad odnośnie mikroinstalacji opartych o turbiny wiatrowe. Proszę o pomoc.
Andrzej
2020-12-01 17:16:59
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii obiektow budowlanych nalezy zaliczyc węzły betoniarskie do produkcji betonu?, chodzi o ewentualne opodatkowanie (podstawa prawna do opodatkowania)
Gość
2021-02-08 16:56:10
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry, do jakiej kategorii zalicza się nieduży domek letnikowy pod działaność turystyczną?
Odpowiedzi (1):
https://prawobud.pl
2021-03-13 18:02:24
Ciekawe pytanie. Najlepiej dopytąc w ghminie gdzie znajduje się domek.
Dodaj odpowiedź
Gość
2021-03-29 21:15:48
Odpowiedzi: 0
Czy można dom posadowić częściowo na fundamencie na działce, a częściowo (na betonowych filarach) wchodzących w jezioro? Czy takie posadowienie reguluje prawo wodne?
Gość
2021-04-11 13:51:49
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zalicza się hale typu namiotowego? Funkcja magazynowa.
Odpowiedzi (1):
Gość
2022-11-08 17:48:26
namioty to kategoria tymczasowa, wakacyjna
Dodaj odpowiedź
Gość
2021-07-23 12:31:58
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii należy zaliczyć wieżę ciśnień?
waldek
2021-08-27 16:50:36
Odpowiedzi: 1
instalacje wewnętrzne gazowe w budynku mieszkalnym do jakiej kat. zaliczyć
Odpowiedzi (1):
Gość
2022-11-08 17:47:04
do niebezpiecznych
Dodaj odpowiedź
Gość
2022-11-07 13:42:52
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zaliczyć szambo szczelne? Do jakiej kategorii zaliczyć pawilon handlowy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2023-07-05 08:02:28
Szambo do "inne budowle"
Dodaj odpowiedź
Gość
2023-02-10 09:22:25
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zaliczyć wiatę śmietnikową?
Odpowiedzi (1):
Gość
2023-10-23 13:59:42
wiata śmietnikowa kat. VIII
Dodaj odpowiedź
Gość
2023-03-16 10:05:42
Odpowiedzi: 0
jaką kategorię ma budynek w którym miesci się myjnia i część mieszkalna - czy I i XVII?
Jan
2023-03-23 10:07:50
Odpowiedzi: 0
jaką kategorię ma budynek planowany jako dzienne przedszkole dla dzieci pracowników jako obiekt szpitala
Gość
2023-05-18 15:20:31
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć przyłącza wod-kan
Gość
2023-06-27 05:17:39
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zaliczyć budynek wielorodzinny
Odpowiedzi (1):
Gość
2023-07-05 08:01:00
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne
Dodaj odpowiedź
Ryszard
2023-08-07 11:59:32
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć zbiornik retencyjny na deszczówkę
Mateusz
2023-08-25 15:57:06
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć pawilon parkowy o funkcji sportowo - rekreacyjnej? Będą się w nim odbywały różnego typu spotkania, treningi, eventy.
Gość
2023-09-12 07:30:07
Odpowiedzi: 0
Budynek portierni w zakładzie przemysłowym? Do XVIII?
Gość
2023-09-28 10:29:31
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kat. zaliczyć budynek jednorodzinny z usługą handlową w parterze
Gość
2023-10-04 16:11:12
Odpowiedzi: 0
Jak opodatkowac - budynek handlowy- kontener, który ma kat. XVII?
Włodek
2023-10-22 18:43:59
Odpowiedzi: 0
Witam , Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć wagę samochodową zagłębioną?
Gość
2024-02-15 16:42:32
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć całą twierdzę. Czy do kat. VIII?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry