Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: październik 2016r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Gość
2015-12-29 21:45:13
Odpowiedzi: 0
Witam ! do jakiej kategorii zaliczyć mogę budowę oświetlenia parkingu, zabudowa lamp na słupach parkowych i ułożenie linii kablowej n/N
Gość
2015-12-30 00:47:29
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry. Czy na postwienie kojca nie związanego trwale z gruntem tzn. bez podmurówki, zbudowanego z przęseł, pokrytego dachem z blachy o wymiarach 3/2m potrzeba pozwolenia lub zgłoszenia?
EDWARD kAWA
2016-01-13 10:15:45
Odpowiedzi: 4
Do jakiej kategorii można zaliczyc przyłącza : wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe
Odpowiedzi (4):
Gość
2016-01-20 09:12:40
XXVI
Gość
2016-01-25 09:55:08
a instalacje gazową od szafki do budynku i w budynku?
Gość
2016-02-03 13:05:05
Kategoria XXVI to sieci a nie przyłącza. Przyłącze chyba się kwalifikuje w zależności do jakiego budynku jest ono poprowadzone, np. do budynku jednorodzinnego - kategoria I. Najlepiej upewnić się w wydziale architektury w Starostwie.
Gość
2016-02-23 23:46:55
w Gdańsku nie kwalifikują przyłączy i instalacji to żadnej z kategorii - choć co Urząd to obyczaje (a nawet co Inspektor), więc najlepiej się upewnić we własnym Starostwie
Dodaj odpowiedź
Marta
2016-01-15 13:46:00
Odpowiedzi: 1
mam stodołę do rozbiórki czy jak przerobię ją na garaż to muszę to zgłaszać lub mieć pozwolenie
Odpowiedzi (1):
marek
2016-02-10 18:17:06
żeby zgodnie z przepisami wykonać przeróbki stodoły na garaż należy w pierwszej kolejności zmienić funkcję użytkowania obiektu - robi to z reguły architekt
Dodaj odpowiedź
Marek
2016-02-29 08:08:53
Odpowiedzi: 0
jaką powierzchnię zabudowy oraz wysokość, powierzchnię użytkową powinien mieć budynek letniskowy żeby pobudować go na zgłoszenie,czy można do niego podłączyć wodę, kanalizację, energię elektryczną
Gość
2016-03-03 12:47:46
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zaliczyć wewnętrzne i zewnętrzne instalacje gazowe w budynku mieszkalnym
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-31 18:04:59
To jest świetne pytanie na które nikt nie zna odpowiedzi. Jeden urząd nakazuje pisać I a inny VIII
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-01 18:47:31
Odpowiedzi: 0
chcę postawić na działce budowlanej domek a właściwie przyczepę całoroczną typu Holenderskiego o wymiarach 11x3,7 m czy muszę mieć pozwolenie na budowę Domek ma pełnić funkcje mieszkalną do czasu wybudowania domu chciałabym ją ocieplić i zadaszyć oraz dobudować taras Najlepiej gdyby mogła stać na fundamentach lub bloczkach
Gość
2016-04-02 20:03:54
Odpowiedzi: 0
Po pożarze sadzy w kominie potrzebna jest odbudowa komina. Jednak ze względów bezpieczeństwa lepiej postawić owy komin ale wiąże się to z ogromnym kosztem i pozwoleniami. I tutaj moje pytanie. Jeżeli kominiarz podczas kontroli po pożarze wskaże że komin nie nadaje się do użytku czy można taki komin postawić bez pozwoleń itd. dodam że jest to komin do pieca w budynku mieszkalnym w którym można grzać wodę. Dziękuję za pomoc.
Przemek
2016-04-27 14:24:07
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii obiektu zaliczymy systemową wiatę śmietnikową
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-20 08:42:48
Jeżeli jest to obiekt małej architektury, nietrwale związany z gruntem to nie zaliczasz go do żadnej kategorii gdyż nie jest on obiektem budowlanym.
Dodaj odpowiedź
Janusz
2016-05-22 00:45:31
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii należy zaliczać estakady suwnic natorowych np w elektrociepłowniach i ciepłowniach Dziękuję z góry za odpowiedź
Anna
2016-06-01 17:16:42
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy zaliczyć blok 10-cio piętrowy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-04 15:57:10
KATEGORIA XIII
Dodaj odpowiedź
Henryk
2016-06-03 21:16:38
Odpowiedzi: 0
Przepisy dotyczące altan działkowych.
Ryszard
2016-06-09 16:46:05
Odpowiedzi: 5
Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy zaliczyc budynek stolarni.
Odpowiedzi (5):
Gość
2016-07-03 14:33:21
I love this piece, Sherry. Those roses are mioldblnwing-y gorgeous! I’ve never tried wrinkle-free distress on watercolor paper, and now that I’ve seen yours, I can’t wait to give it a go!
Gość
2016-07-04 01:20:26
I think you hit a <a href="http://ilkmpaged.com">buyllese</a> there fellas!
Gość
2016-07-05 01:48:32
Ah, i see. Well th'ats not too tricky at all!" http://lslvjjyx.com [url=http://xyvois.com]xyvois[/url] [link=http://osjayqrl.com]osjayqrl[/link]
Gość
2016-07-05 09:11:59
Hey, you're the goto <a href="http://ionwuwgpv.com">exrpet.</a> Thanks for hanging out here.
Gość
2016-07-07 02:05:14
That's a posting full of inigths! http://bwnlsgvakjm.com [url=http://zyeceplu.com]zyeceplu[/url] [link=http://rbqybgp.com]rbqybgp[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-15 18:22:56
Odpowiedzi: 2
witam mam pytanko bo planuje zrobić taras 5x4m z jednej strony pol lonczony z altanką a z drógiej na słupach i czy potrzebne jest mi pozwolenie od nadzoru budowlanego ??????
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-07-04 13:53:59
zanim zadasz pytanie naucz się wpierw tłumoku ortografii
Gość
2016-09-21 06:23:09
jak na "drógiej" to nie wiem
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-06-24 11:09:06
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii zaliczyć obiekt po zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na prywatny gabinet psychiatryczny?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-28 09:39:16
W tym kaju bedzie to BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ :)
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-07-16 12:22:56
Odpowiedzi: 1
czy na terenie ogrudka domku jednorodzinnego można użądzić magazyn (składowanie palet,ław i innego sprzętu potrzebnego do organizacji dużego targowiska) ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-07-18 11:44:10
aż oczy bolą jak się czyta twoje pytanie
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-07-16 18:09:07
Odpowiedzi: 2
Mam pond hektar ziemi.Jakiej wielkości dom mogę postawić bez pozwoleń
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-07-20 08:40:23
Żadnego.
Gość
2016-10-19 12:08:36
Nie zgodzę się. Każdy wolnostojący w odległości z oknami 4 m, bez okien 3 metry od granicy działki dajesz na zgłoszenie ale musisz mieć decyzje o warunkach zabudowy lub plan zagosp. przstrzenn. jeżeli takowy na dany rejon występuje. Później projektant robi projekt i zgłasza go a nie daje na pozwolenie na budowę.
Dodaj odpowiedź
ryszard
2016-07-26 11:29:11
Odpowiedzi: 0
W jakiej odległości od granicy działki sąsiada można ustawić pojemniki na śmieci
Eugeniusz
2016-09-07 11:06:47
Odpowiedzi: 0
Witam Mama takie pytanko Jakie kategorie w budownictwie potrzebują licencje
Gość
2016-09-18 08:07:27
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategori obiektu zaliczyć należy wiatę śmietnikową
Michalina
2016-09-19 20:24:12
Odpowiedzi: 1
Witam, Czy drewniany domek letniskowy niecałoroczny, jest traktowany jako lokal mieszkalny/dom ??
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-21 12:42:24
Nie, jest traktowany jako domek letniskowy. Jest to III kategoria budynków. Można go postawić na podstawie zgłoszenia art. 29 pkt 2a - parterowy o pow do 35 m2
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-23 10:45:39
Odpowiedzi: 1
Witam, jakie kategorie - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnego? Dziękuję i pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-10-05 22:40:07
VIII
Dodaj odpowiedź
Piotr
2016-09-23 10:49:31
Odpowiedzi: 1
Dzien dobry, czy nadal obowiazuje jakis okreslony czas trwania budowy, po przekroczeniu którego moga byc naliczone kary za wydluzony czas realizacji? prowadze budowe kilka lat, bo zyje za granica i nie spieszy mi sie, bo mam gdzie mieszkac. Budowa trwa 6 lat, jest na ukonczeniu.dziekuje z góry za odpowiedz.pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-10-19 12:00:49
Budowa nie może być przerwana na okres większy niż rok. W praktyce aby była ciągłość budowy należy co roku dokonać minimum jednego wpisu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-26 10:01:39
Odpowiedzi: 0
Witam ,czy budynek gospodarczy moze byc obiektem sluzacym gospodarce lesnej?
artur
2016-10-13 12:32:48
Odpowiedzi: 0
salka katechetyczna - do jakiej kategorii?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry