Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: listopad 2015r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Gość
2012-10-09 09:18:34
Odpowiedzi: 0
czy lokatorzy budynku mieszkalnego własność gminy maja prawo do wgladu protokołu z PINB?
Mariusz
2012-10-11 12:13:07
Odpowiedzi: 0
Witam,
działkę, pole , łąkę i chcę postawić tam reklamę nawet dużą ale nie związaną na stałe z gruntem ( fundament posadowiony na górze) muszę uzyskać pozwolenie na budowę? wg mnie nie jest to obiekt budowlany ale proszę o radę
Mariusz
2012-10-11 12:13:47
Odpowiedzi: 6
Witam,
mam działkę, pole , łąkę i chcę postawić tam reklamę nawet dużą ale nie związaną na stałe z gruntem ( fundament posadowiony na górze) muszę uzyskać pozwolenie na budowę? wg mnie nie jest to obiekt budowlany ale proszę o radę
Odpowiedzi (6):
HeideKraut
2012-10-17 14:23:46
Jeśli reklama ma własny fundament, to z pewnością będzie wymagała zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
Gość
2015-04-02 17:35:02
Spodziewałem się bardziej wnwiekilgo podejścia do tematu. Natomiast to co tutaj spotkałem tak naprawdę nic nie wnosi do rzeczy. Dobrze aby autor następnym razem podszedł bardziej profesjonalnie do tematu.
Gość
2015-04-03 07:05:15
With the bases loaded you struck us out with that <a href="http://qaiqur.com">answre!</a>
Gość
2015-04-05 09:47:05
Ecieomons are in dire straits, but I can count on this! http://jebzfukv.com [url=http://nmvyqtac.com]nmvyqtac[/url] [link=http://cijkluzapa.com]cijkluzapa[/link]
Gość
2015-04-07 05:20:33
<a href="http://usvagy.com">Arielcts</a> like this are an example of quick, helpful answers.
Gość
2015-04-09 04:10:02
Kick the tires and light the fires, problem ofliaiclfy solved! http://lfqirvpelff.com [url=http://oopcnsblnhr.com]oopcnsblnhr[/url] [link=http://qcjultwnell.com]qcjultwnell[/link]
Dodaj odpowiedź
Przemek
2012-11-05 19:21:47
Odpowiedzi: 1
Gdzie mogę znaleźć szczegóły warunków zabudowań, jakie warunki musi spełnić budynek, by mógł być nazwany garażem, sklepem, domkiem letniskowym itd.?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-06-25 14:04:47
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U.02.75.690
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-12-29 11:40:15
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości od płotu kamiennego cmentarza można postawić garaż blaszak w pobliżu nie ma zabudowań.plot cmentarny jest zarazem granicą miedzy moja działka a cmentarzem.
Gość
2013-01-05 23:43:39
Odpowiedzi: 0
Czy antresola jest oddzielnym piętrem budynku jednokndygancyjnego ???? bo taką decyzję dostała i muszę się odwołać proszę o podpowiedź
Gość
2013-04-03 17:42:28
Odpowiedzi: 0
Witam czy na postawienie tunelu foliowego 6mx30m musze uzyskać pozwolenie na budowę czy podlega zgłoszeniu
Pozdrawiam
Marek
Grześ
2013-05-08 21:25:15
Odpowiedzi: 0
Witam czy obiekt budowlany kategorii VIII wymaga tylko zgłoszenia zakończenia budowy czy zgłoszenia i odbioru??
kazimierz
2013-05-17 11:33:24
Odpowiedzi: 0
jaka może być opłata legislacyjna za przeniesienie bramy(z jednej strony ogrodzenia na drugą)
Gość
2013-07-30 15:34:44
Odpowiedzi: 0
W jakiej odleglosci od stacji paliw I drogi mozna postawic sklep blaszany z wyrobami tytoniowymi
Janusz
2013-08-10 19:16:15
Odpowiedzi: 1
Do jakiej kategorii obiektów budowlanych zaliczony jest garaż / blaszak /wolnostojący na gruncie ?
Odpowiedzi (1):
Jaszczurka
2013-10-15 00:42:52
garaż to garaż, nie ważne z czego jest, ważna jest funkcja, wymaga p.n.b
Dodaj odpowiedź
kazimierz
2013-08-12 21:24:30
Odpowiedzi: 0
czy można zagrodzić podjazdem dla niepełnosprawnych mieszkanie sąsiadowi chodzic na poziomie okien
irena
2013-09-17 19:26:52
Odpowiedzi: 2
W jakiej odległości od granicy może sąsiad postawić ażurową wiatę z drewna, jakiej szerokośći i wysokości.Czy musi mieć pozwolenie?.pozdrawiam
Odpowiedzi (2):
IWL
2013-09-23 22:07:40
obiekt do 25 m2 może postawić na zgłoszenie teoretycznie nawet w granicy działki. Lepiej żeby to miał uzgodnione bo naraża się na postępowanie wyjaśniające, które może doprowadzić nie wiadomo dokąd.
Jaszczurka
2013-10-15 00:41:23
warunki techniczne określają odległość budynków od granicy działki, natomiast wiata po zgłoszeniu może być postawiona nawet w granicy, ważne żeby wody opadowe były odprowadzane na teren własny nieutwardzony, takie wiaty do 25 m2 wymagają zgłoszenia, bez zgłoszenia trzeba zapłacić opłatę legalizacyjną - 5tys, nieuiszczenie = rozbiórka
Dodaj odpowiedź
Gość
2013-12-07 11:58:53
Odpowiedzi: 0
jaką kategorię posiada budynek o funkcji mieszanej mieszklano-usługowy ?
kifinga
2014-07-10 14:18:51
Odpowiedzi: 1
Kupiłam działkę budowlaną (MN), w Miejscowym planie zagospodarowania jest wyłączona zabudowa rekreacyjna typu domki campingowe; czy to znaczy że nie mogę postawić żadnego domku drewnianego? chciałabym jakiś domek ogrodowy czy coś do trzymania narzędzi,zwłaszcza że mam nakazane nasadzenia i jakoś muszę je pielęgnować.Co niewielkiego mogę postawić w takiej sytuacji?- na dom mieszkalny na razie nie stać mnie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-19 17:46:13
tz. Możesz postawić budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze, wiaty i altanki zgodnie z art. 29 i 30 prawa budowlanego. A czy coś więcej to zależy od szczegółowych zapisów i organu architektonicznego wydającego pozwolenie. MN - zabudowa jednorodzinna.
Dodaj odpowiedź
jacek
2015-02-06 19:21:39
Odpowiedzi: 6
kupiłem namiot 5x8metra czy mogę postawić go na swojej działce Działka to2ha małe gospodarstwo czy musze zrobić zgłoszenie w starostwie lub coś innego
Odpowiedzi (6):
Felka
2015-02-12 18:12:30
Należy zrobić zgłoszenie
Gość
2015-04-02 18:27:53
Czyli karty pamięci będą dedykowane PSvita? kurde myślałem że będzie to jakiś brdizaej popularny SDHC albo Memory Stick Duo ktf3re przecież maja pojemności 32GB na ogromnych prędkościach w wysokiej klasie karty.
Gość
2015-04-03 07:08:34
<a href="http://xcxdewxn.com">Nonithg</a> I could say would give you undue credit for this story.
Gość
2015-04-05 09:50:05
Taking the oviwveer, this post hits the spot http://ikuphmn.com [url=http://aacnehlyo.com]aacnehlyo[/url] [link=http://iaufszyo.com]iaufszyo[/link]
Gość
2015-04-07 05:24:43
I think you hit a <a href="http://iwsjgedvbp.com">bueyllse</a> there fellas!
Gość
2015-04-09 04:12:56
Ah, i see. Well tha'ts not too tricky at all!" http://wmzefkihdr.com [url=http://ynvelxcdo.com]ynvelxcdo[/url] [link=http://xvgqtvms.com]xvgqtvms[/link]
Dodaj odpowiedź
Józek
2015-03-02 11:30:12
Odpowiedzi: 2
na terenie US1, działka sportowo-rekreacyjna,czy będzie można pobudować domek z bala o pow.8x5m. oraz hangar na łódż
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-03-08 00:55:06
taaa i hangar na helihopter też
Gość
2015-10-21 08:03:49
Józek! skoro wiesz, że masz "US" to powinieneś z planu przeczytać co Ci wolno na tej działce budować!
Dodaj odpowiedź
Tadeusz
2015-03-22 10:48:18
Odpowiedzi: 4
Czy mogę postawić domek letniskowy na działce rolnej o wymiarach 432m 2 - domek miał by mieć wymiar 6mx5m jakie trzeba spełnić formalności .Papozdrawiam
Odpowiedzi (4):
Gość
2015-04-03 04:21:03
You've really imsrepsed me with that answer!
Gość
2015-04-05 09:57:19
I thought I'd have to read a book for a dicvosery like this! http://ybmmlawxjjw.com [url=http://pdoijount.com]pdoijount[/url] [link=http://tiklrztauou.com]tiklrztauou[/link]
Gość
2015-04-07 05:33:51
That's a shrewd answer to a tricky <a href="http://qmjrefrgyh.com">quteison</a>
Gość
2015-04-09 04:21:04
Begun, the great internet edctouian has. http://muhbuwds.com [url=http://ifxdkq.com]ifxdkq[/url] [link=http://fztwiukfyy.com]fztwiukfyy[/link]
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-04-03 03:48:16
Odpowiedzi: 0
hi camilla, i've been reiadng your blog for quite a few years, and recently i was on holiday in melbourne (i am from south africa) and i was so excited because i saw your converse trainers in a shop there! it was lovely to see your work in real life rather than just on my computer screen although i did buy one of your calendars a few years ago. take care and a kiss to morran, love ilka
Gość
2015-04-05 09:57:06
Odpowiedzi: 0
hi camilla, i've been readnig your blog for quite a few years, and recently i was on holiday in melbourne (i am from south africa) and i was so excited because i saw your converse trainers in a shop there! it was lovely to see your work in real life rather than just on my computer screen although i did buy one of your calendars a few years ago. take care and a kiss to morran, love ilka http://orsvmf.com [url=http://rxoylpx.com]rxoylpx[/url] [link=http://rzzljjpbkhu.com]rzzljjpbkhu[/link]
Gość
2015-04-09 04:20:42
Odpowiedzi: 0
Yeah, I feel like buying a fox too, it's relaly adorable. Is it soft? I can be a little sensitive to wool and sometimes easily find it scratchy - how is your fox, is it scratchy? http://amklle.com [url=http://livpvjsvxxu.com]livpvjsvxxu[/url] [link=http://tfmfygdw.com]tfmfygdw[/link]
Rafał
2015-04-21 16:39:55
Odpowiedzi: 1
Chcę postawić taras drewniany 350m2 na bloczkach betonowych nie związany z żadnym budynkiem. Czy taki taras jest budowlą i czy muszą to zgłosić. Pozdrawiam Rafał Bobak
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-10-21 08:01:33
Jeśli potraktujesz ten "taras" jako utwardzenie terenu to wg. obecnie obowiązujących przepisów nie wyga on ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Najlepiej zrobisz dzwoniąc do właściwego wydziału architektury i tam się dowiesz, co powiat/miasto to zdarzają się inne "interpretacje".
Dodaj odpowiedź
anna
2015-10-17 13:53:08
Odpowiedzi: 0
jaka byla standardowa szerokosc drog polnych w latach 60-tych zgodna z przepisami
Gość
2015-10-18 13:19:53
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii obiektów budowlanych nalezy zaliczyć toalety publiczne
Piotr.
2015-11-12 07:59:48
Odpowiedzi: 0
Witam. Chcę postawić nowe ogrodzenie w zwartej zabudowie mieszkalnej między dwoma budynkami mieszkalnymi i tu mam dylemat czy ogrodzenie może stać w granicy działek wyznaczonej przez geodetę czy muszę się odsuwać jeżeli tak to o jaką odległość? Nadmienię że ogrodzenie będzie składane z segmentów betonowych na stałe nie związanych z podłożem.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry