Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2020r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Większe okno
Gość
2019-01-17 00:30:54
Odpowiedzi: 0
A budynek na potrzeby schroniska dla zwierząt? Są w nim pom.socjalne, biurowe, gabinet weterynarza, ale również pom. dla zwierząt, kuchnia, skład karmy i toalety...
Gość
2019-01-18 21:51:15
Odpowiedzi: 1
Do której kategorii obiektu budowlanego zalicza sie stacje paliw gazowych?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-04-08 07:46:25
chyba nie czytał Pan opisów.... Kategoria XX – stacje paliw
Dodaj odpowiedź
Krzysztof
2019-03-02 11:53:37
Odpowiedzi: 2
Jeżeli jest garaż trójstanowiskowy to kat. obiektu też III
Odpowiedzi (2):
zbychu sztacheta
2019-03-04 12:40:04
wydaje mi się że tak ale pewności nie mam może uda się pan do rady miasta jak to mówił mój kochany dziadziuś młode beczki dobrze kiszą młode ogóreczki
Mikołaj Bednarowski
2019-03-04 13:05:25
Proszę odezwać się do mnie na Fb ze Szlachty
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-04-15 21:03:48
Odpowiedzi: 0
opaska wokół budynku i wjazd do garażu wykonane z kostki czy to obiekt budowlany czy obiekt małek architektury
Gość
2019-04-19 22:12:22
Odpowiedzi: 0
Witam , do jakiej kategorii zalicza sie dawny Dworzec kolejowy ,ktory PKP wynajmuje jako obiekt mieszkalny i jeszcze 1 pytanie : Do kogo zwrócić się gdy PKP ewidentnie dziala na niekorzyść lokatorow ( np. nagla zmiana czynszu - wyzszy o 300 %
Gość
2019-08-26 09:23:59
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry do jakiej kategorii zaliczyć suszarnię chmielu? Czy może być ona wybudowana w granicach administracyjnych miasta?
Gość
2019-08-27 16:13:01
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć drogi wewnętrzne na cmentarzu komunalnym
Gość
2019-09-18 21:40:29
Odpowiedzi: 1
budynek mieszalno-usługowy jaka to kategoria
Odpowiedzi (1):
Jan
2019-09-30 22:30:19
Odp. kategoria obiektu XIII i XVII
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-10-23 12:45:53
Odpowiedzi: 0
Witam, projektujemy budowę pionów nawodnionych hydrantowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Proszę o pomoc w ustaleniu kategorii obiektu.
Gość
2019-11-17 20:01:32
Odpowiedzi: 0
Jeśli w akcie notarialnym jest budynek o nazwie budynek produkcyjny to czy można w nim zamieszkać
Gość
2019-11-25 13:51:22
Odpowiedzi: 1
Agregat prądotwórvzy ba ołycie fund wraz z przyłązcem elektroenergetycznym jaka kategoria
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-01-08 16:35:44
XVIII.
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-12-04 07:45:48
Odpowiedzi: 0
Dzien dobry. Ktora wg. Pańśrwa powinnam wpisac w Projekcie Budowlanym, gdzie budynek jest usługowy w części parteru a na poddaszu jest mieszkanie? Wg. PINB powinnam wpisać XIII co będzie niezgodne z planem miejscowym, a ja uważam że XVII, bo tej funkcji powierzchniowo jestvwiecej niż mieszkaniowej. Proszę o interpretację.
Gość
2019-12-06 14:16:24
Odpowiedzi: 2
ile metrów od drogi może być postawiony budynek mieszkalny
Odpowiedzi (2):
Grodków
2020-02-29 13:19:54
W zależności od tego czy to WZ czy MPZP oraz od kategorii drogi i innych spraw. Żeby to stwierdzić wymagana jest głębsza analiza.
Gość
2020-08-25 14:59:00
ustawa o drogach publicznych art. 43 ust 1, 3
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-01-08 12:26:34
Odpowiedzi: 1
jakiej kategorii jest pylon reklamowy z logo stacji paliw?
Odpowiedzi (1):
Grodków
2020-02-29 13:16:19
Kategorii VIII
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-01-12 18:00:40
Odpowiedzi: 1
Witam. Jeżeli zacząłem budowę w 2012 roku i zakończyłem budowę w 2015 roku. To jaki rok wpisać jako rok budowy, przy sprzedaży nieruchomości?
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-01-20 10:35:04
2015
Dodaj odpowiedź
Jup
2020-02-13 22:01:17
Odpowiedzi: 1
Co to jest współczynnik kategorii obiektu (k)?
Odpowiedzi (1):
Grodków
2020-02-29 13:13:45
Współczynnik ten ma znaczenie przy obliczaniu np. opłat za legalizację samowoli budowlanej, opłaty za przystąpienie do użytkowania obiektu bez wymaganych formalności.
Dodaj odpowiedź
pablo
2020-02-26 14:32:32
Odpowiedzi: 1
ŚWIETLICA WIEJSKA - parterowa 120m2 - jaka to kategoria obiektu?
Odpowiedzi (1):
Grodków
2020-02-29 13:01:57
kategoria IX
Dodaj odpowiedź
teodor
2020-03-14 15:57:15
Odpowiedzi: 0
czy pomost wędkarski jest trwale związany z gruntem
teodor
2020-03-14 15:59:29
Odpowiedzi: 1
czy pomost wędkarski jest obiektem budowlanym
Odpowiedzi (1):
prac124
2020-03-20 09:32:56
Odpowiedź dla "teodor": W definicji Prawa Budowlanego obiekt budowlany jest wykonany z materiałów budowlanych i jest trwale związany z gruntem (to znaczy, że nie można go zabrać nie uszkadzając). W moim przekonaniu trzeba odróżnić pomosty wędkarskie ustawione na palach i tym samym związane z dnem zbiornika wodnego (staw, jezioro, rzeka, zalew, zatoka) oraz pomosty pływające, zamocowane tylko w sposób odłączalny, a zamocowane, żeby ich wiatr nie odholował. Te pierwsze, związane z gruntem oparciem trwałym (pale wbite w dno) wymagają procedur budowlanych (pozwolenie lub zgłoszenie) w zależności od głębokości dna - chyba 2.5 m. Te drugie w moim przekonaniu są urządzeniami pływającymi i nie podlegają przepisom Prawa budowlanego, chociaż ostatnio w latach 2016-2020 i chyba jeszcze 2021 każda karkołomna definicja prawna jest możliwa. Mają do tego większość sejmową.
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-04-14 14:23:38
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć wiatę do przechowywania gazu płynnego w butlach? Jest to forma magazynu, konstrukcja ścian ażurowych, wypełnienie ścian stanowią panele siatkowe.
Gość
2020-05-06 19:40:51
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii należy zaliczyć świetlicę w rodzinnym ogrodzie działkowym
GOŚĆ
2020-06-26 10:07:25
Odpowiedzi: 0
BARDZO PROSZĘ O WSPARCIE W OKREŚLENIU KATEGORII DLA POLA BIWAKOWEGO.DZIEKUJĘ Z GÓRY ZA POMOC
Gość
2020-09-02 15:31:52
Odpowiedzi: 0
Od odpowiedzi aż się roi!
Projektant
2020-11-26 14:15:02
Odpowiedzi: 0
Dostałem pytanie od klienta odnośnie postawienia na jego działce (niebędącej działką budowlaną) mikroinstalacji wiatrowej (mikro turbiny wiatrowej)o mocy 4kW i wysokości 7,5m nad poziomem gruntu, posadowionej na konstrukcji kratowej o wymiarach podstawy 2,5 x 2,5 m na fundamencie punktowym (cztery szklanki o wymiarach 0,8 x0 ,8 x 1,2m). O ile do architektury posadowionej na fundamentach występuje o pozwolenie na budowę co w przypadku mikroinstalacji klienta? Zgłoszenie? W nowelizacji nie ma jasno przedstawionych zasad odnośnie mikroinstalacji opartych o turbiny wiatrowe. Proszę o pomoc.
Andrzej
2020-12-01 17:16:59
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii obiektow budowlanych nalezy zaliczyc węzły betoniarskie do produkcji betonu?, chodzi o ewentualne opodatkowanie (podstawa prawna do opodatkowania)
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry