Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: listopad 2017r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Gość
2016-09-23 10:45:39
Odpowiedzi: 2
Witam, jakie kategorie - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnego? Dziękuję i pozdrawiam
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-10-05 22:40:07
VIII
Ad
2016-11-13 22:27:47
Jakie VIII??? Piszesz bzdury. Zależy od tego w jakim OBIEKCIE budowlanym wykonywana ma być ta instalacja gazowa, np. w domu jednorodzinnym, to kat. obiektu "I", wielorodzinnym kat. obiektu "XIII"
Dodaj odpowiedź
Piotr
2016-09-23 10:49:31
Odpowiedzi: 2
Dzien dobry, czy nadal obowiazuje jakis okreslony czas trwania budowy, po przekroczeniu którego moga byc naliczone kary za wydluzony czas realizacji? prowadze budowe kilka lat, bo zyje za granica i nie spieszy mi sie, bo mam gdzie mieszkac. Budowa trwa 6 lat, jest na ukonczeniu.dziekuje z góry za odpowiedz.pozdrawiam
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-10-19 12:00:49
Budowa nie może być przerwana na okres większy niż rok. W praktyce aby była ciągłość budowy należy co roku dokonać minimum jednego wpisu.
Gość
2016-10-26 18:20:19
Niestety, Gość się myli - od dnia wydania decyzji należy wykonać jakiekolwiek działania na budowie (może być np. wytyczenie obiektu) i dokonać wpisu do dziennika przed upływem trzech lat - po tym terminie, jeśli nie wykonano żadnych czynności pozwolenie na budowę wygasa. I tak raz na trzy lata należy cokolwiek wykonać, żeby kontynuować budowę. Nie słyszałem o żadnych karak za przedłużony czas budowy - nie musi się Pan śpieszyć
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-26 10:01:39
Odpowiedzi: 1
Witam ,czy budynek gospodarczy moze byc obiektem sluzacym gospodarce lesnej?
Odpowiedzi (1):
Jakub
2016-11-16 17:46:18
Nie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) budynek gospodarczy ma służyć budynkowi mieszkalnemu, zamieszkania zbiorowego lub budynku rekreacji indywidualnej.
Dodaj odpowiedź
artur
2016-10-13 12:32:48
Odpowiedzi: 0
salka katechetyczna - do jakiej kategorii?
Gość
2016-10-24 14:59:37
Odpowiedzi: 0
Witam Mam pytanie: do której kategorii zaliczamy serwerownię? Bardzo proszę o odpowiedź.
Gość
2016-10-27 17:58:38
Odpowiedzi: 1
jaka jest kategoria obiektu budowlanego - adaptacji strychu na mieszkanie pow. uż. 25m2
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-13 10:10:37
Kategorie podaje się do obiektu dotyczącego projektu. Czyli jeżeli jest to adaptacja strychu na mieszkanie to należy wiedzieć czy po realizacji będzie to budynek jedno czy wielorodzinny. Jeżeli jest zmiana sposobu użytkowania z jedno na wielorodzinny to wpisujesz kat. XIII ale należy pamiętać , o warunkach technicznych przy projektowaniu owego.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-11-18 23:02:48
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zaliczyć budynek gospodarczo - magazynowy o konstrukcji namiotowej o wym. 12m x 30 m
Dominika
2016-11-23 16:58:44
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii zalicza się farma fotowoltaiczna (poniżej 100 kWp)?
Iwona
2016-11-30 13:03:11
Odpowiedzi: 1
Ustalając kategorię obiektu budowlanego nad, którym obecnie pracuję z przykrością stwierdzam, że w tabelach nie istnieją pojęcia takie jak: park, plac miejski, rynek miejski.... Czy dobrze rozumuję, że np Plac Defilad w Warszawie należy zaliczyć do kat.XXII( place składowe,postojowe, składowiska odpadów, parkingi)??? Co z Rynkiem w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku itd.???
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-13 10:12:31
Co do placów (parków, skwerów) to samo zagospodarowanie takiego nie wymaga pozwolenia na budowę więc po co ci kategoria? Jednakże jeżeli będą tam elementy wymagające pozwolenia czyli altany, sieci, drogi itp. to wpisujesz wszystkie kategorie, które znajdują się w projekcie, czyt. wszystkie elementy wymagające projektu budowlanego.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-12-26 20:09:17
Odpowiedzi: 0
Jak i gdzie zacząć się starać o zmianę kategorii budynku pensjonat na dom opieki os.starszych.
Krzysztof
2017-01-06 00:51:44
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, Posiadam działkę 4 ary szeroką na ok 15m. W obrębie co najmniej 300m nie ma żadnej zabudowy. Po jednej jak i po drugiej stronie są działki sąsiadujące. Chciałbym wybudować hale magazynowo-produkcyjną z drewna o powierzchni 40-50m2. Zastanawiam się na uniesieniu hali nad ziemią bloczkami betonowymi. Czy muszę to gdzieś zgłaszać / zdobyć pozwolenie i do jakiej kategorii się zaliczam? Pozdrawiam.
Ryszard
2017-01-07 14:06:10
Odpowiedzi: 0
Mikroinstalacja biogazwnia rolnicza gdzie przepisy projektowania i ekploatowania w prawie budowlanym
Marek
2017-04-25 16:14:29
Odpowiedzi: 2
jaka kategoria/kategorie dla instalacji gazowych w różnych budynkach?
Odpowiedzi (2):
Marek
2017-04-25 16:20:36
pytam bo w jednym urzędzie chcą VIII , w drugim I albo XIII
piotr
2017-05-04 11:55:43
My zawsze projetujemy do budynku mieszkalnego I jak budynek mieszkalny, gospodarczy III itd
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-05-11 09:45:29
Odpowiedzi: 0
czy obiekt kat VIII hala namiotowa wymaga zgłoszenia do strażaka i sanepidu przed otrzymaniem pozwolenia na budowe nie byla uzgadniana z tymi instytucjami
Gość
2017-05-15 15:19:01
Odpowiedzi: 0
co z kotłownia 180 KW NA WIÓRY DREWNIANE JAK ZAKWALIFIKOWAĆ
ela
2017-05-20 20:51:08
Odpowiedzi: 0
Jak zakwalifikować wiatrołap? Czy kat.III? A boisko szkolne wielofunkcyjne? Do kategorii V???
Stefan
2017-05-27 15:20:55
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii obiektu budowlanego zaliczamy kontenerową stację transformatorową
Gość
2017-08-21 12:34:34
Odpowiedzi: 1
Jaka kategorię nadać budynkowi o nazwie: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM - POKOJE POD WYNAJEM.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-27 10:23:16
XIII, XVII
Dodaj odpowiedź
Marta
2017-08-30 17:19:06
Odpowiedzi: 1
Jak zakwalifikować wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-19 13:23:31
Jak zakwalifikować wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ? Odpowiedź: Kategoria VIII "Inne budowle"- wg wyjaśnień Starostwa Powiatowego w Płocku
Dodaj odpowiedź
Daro
2017-09-18 14:02:46
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii obiektów zaliczyć ścieżkę rowerową zlokalizowaną poza terenem pasa drogowego?
Kamil
2017-09-29 12:36:02
Odpowiedzi: 1
Witam. Myjnia samochodowa jest w kategorii XVII ok. Jakim budynkiem czy tez budowla (samoobslugowa jest wiatą) jest ta myjnia? Czy mozna ja nazwac budunkiem uzytecznosci publicznej? Jest to forma uslug.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-10-09 12:52:19
wiata jest w XVIII
Dodaj odpowiedź
Ryszard
2017-10-15 18:51:17
Odpowiedzi: 0
Jakie są warunki w PB dot BIogazowni (mikro)
Gość
2017-10-17 12:18:29
Odpowiedzi: 1
Jakim obiektem budowlanym jest instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.(montaż gazowego kotła c.o.)
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-10-21 12:21:22
w Suwałkach jest to KATEGORIA OBIEKTU VIII (INNE BUDOWLE)
Dodaj odpowiedź
JAN SZELĄGOWSKI
2017-10-18 06:46:20
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą
Marek
2017-11-16 20:35:54
Odpowiedzi: 0
Czy są już wzory wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenia
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
APC
 

Do góry