Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2018r.
Linki sponsorowane

Kategorie obiektów budowlanych

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w)
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne 2,0 1,0
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko- składowe 1,0 1,0
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie 1,0 1,0
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 5,0 1,0
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie 10,0 1,0
Kategoria VI – cmentarze 8,0 1,0
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze 7,0 1,0
Kategoria VIII – inne budowle 5,0 1,0
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (kubatura w m3)
≤2500 >2500-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria 6,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunatów, więzieñ i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 12,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeŸnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w m2)
≤1000 >1000-5000 >5000-10000 >10000
Kategoria XX – stacje paliw 15,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (powierzchnia w ha)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w km)
≤1 >1-10 >10-20 >20
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (długośæ w m)
≤20 >20-100 >100-500 >500
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne 9,0 1,0 1,5 2,0 2,5
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 5,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wysokośæ w m)
≤20 >20-50 >50-100 >100
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty 10,0 1,0 1,5 2,0 2,5
  Współczynnik wielkości obiektu (w) (wydajnośæ w m3/h)
≤50 >50-100 >100-500 >500
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 8,0 1,0 1,5 2,0 2,5

Większe okno
Daro
2017-09-18 14:02:46
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii obiektów zaliczyć ścieżkę rowerową zlokalizowaną poza terenem pasa drogowego?
Kamil
2017-09-29 12:36:02
Odpowiedzi: 1
Witam. Myjnia samochodowa jest w kategorii XVII ok. Jakim budynkiem czy tez budowla (samoobslugowa jest wiatą) jest ta myjnia? Czy mozna ja nazwac budunkiem uzytecznosci publicznej? Jest to forma uslug.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-10-09 12:52:19
wiata jest w XVIII
Dodaj odpowiedź
Ryszard
2017-10-15 18:51:17
Odpowiedzi: 0
Jakie są warunki w PB dot BIogazowni (mikro)
Gość
2017-10-17 12:18:29
Odpowiedzi: 2
Jakim obiektem budowlanym jest instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.(montaż gazowego kotła c.o.)
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-10-21 12:21:22
w Suwałkach jest to KATEGORIA OBIEKTU VIII (INNE BUDOWLE)
Pshemo
2017-11-23 08:36:50
We Wrocławiu instalacja gazowa w mieszkaniach w bud. wielorodzinnych klasyfikowana jest pod: Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne
Dodaj odpowiedź
JAN SZELĄGOWSKI
2017-10-18 06:46:20
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą
Marek
2017-11-16 20:35:54
Odpowiedzi: 0
Czy są już wzory wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i pozwolenia
Gość
2017-11-27 14:39:40
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zalicza sie budynek wieofunkcyjny
Gość
2017-11-28 21:48:36
Odpowiedzi: 0
czy na działce rolnej zabudowanej można postawić budynek gospodarczy z fukcją socjalną.na tej działce stoi już dom.gmina wydała wz
Gość
2017-12-05 16:27:44
Odpowiedzi: 0
Jakiej kategorii jest bank
Jan
2017-12-13 05:13:40
Odpowiedzi: 0
Czy na działce U2 usługowo-handlowa można postawić wiatę do 50 m na zgłoszenie czy bez...
Gość
2018-01-04 21:31:30
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć przyłącze kanalizacyjne do istniejącego budynku użyteczności publicznej administracyjno-magazynowego
iwona
2018-02-06 09:33:47
Odpowiedzi: 1
czy obiekty bud w kat XXX w przypadku rozbudowy pobieramy opłatę za decysję o pozwoleniu na uzykowanie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-02-27 13:22:02
XXVI, ale przyłącza na własnej działce nie idą ani na pozwolenie ani na zgłoszenie więc kategoria nie jest potrzebna.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-03-06 09:38:07
Odpowiedzi: 0
A do czego przypisać budynek gdzie w parterze jest produkcja zahaczająca o gastronomię, a na piętrze mieszkanie właściciela?
Gość
2018-04-13 07:40:15
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry! Czy droga wyjazdowa z osiedla wyłożona betonowymi bloczkami (tzw. trylinką), okrawężnikowana jest jest obiektem budowlanym - liniowym ( art 3, pkt 3a ustawy prawo budowlane)? Proszę o krótka odpowiedź. Dziekuję i pozdrawiam M.Tryjański
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-04-25 14:50:28
Droga prywatna jest uznawana za utwardzenie terenu i nie posiada kategorii obiektu budowlanego, np. droga w ramach swojej działki. Jeśli to droga osiedlowa, to zależy od statusu prawnego drogi, może być publiczna i ma kategorię obiektu budowlanego, lub prywatna - każdy mieszkaniec osiedla jest właścicielem części tej drogi, wtedy jest to zwykłe utwardzenie terenu.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-05-07 10:18:26
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć toaletę publiczną przy boisku do piłki nożnej bezpłatną kategoria III czy XVII
Gość
2018-06-07 12:33:23
Odpowiedzi: 0
czy maszt flagowy o wysokości 6 metrów jest obiektem budowlanym. czy jest potrzeba uzyskania zgody na budowę.
Gość
2018-06-22 22:10:15
Odpowiedzi: 1
Chciałem zabudować ganek jest potrzeba zgłoszenia tego faktu?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-09-20 07:38:05
Tak trzeba to zgłosić.
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-07-25 13:16:26
Odpowiedzi: 1
Witam. Do jakiej kategorii budynków należy zaliczyć dom letniskowy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-10-09 14:02:17
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-09-13 12:40:35
Odpowiedzi: 0
Czy na wiatę stalową o wymiarach 6x15m jest potrzebne pozwolenie na budowę
Gość
2018-09-15 22:25:18
Odpowiedzi: 0
Chciała bym postawić budynek gospodarczy na działce rolnej. Mam możliwość zakupu taniej budynku drewnianego do montażu, ale projekt posiada wystające elementy (ostrokoły). Czy wliczając się one do wymiaru zewnętrznego budynku?
marek
2018-09-16 11:52:06
Odpowiedzi: 0
jakiej kategorii jest hala ujeżdżalni koni
Ryszard
2018-09-24 09:21:44
Odpowiedzi: 0
Do jakiej kategorii należy zaliczyć mur oporowy
Gość
2018-11-07 20:50:27
Odpowiedzi: 1
czy art. 62 pkt 2 stosuje się do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
Odpowiedzi (1):
Waldek
2018-11-15 11:43:17
lokal,choć samodzielny nie jest obiektem budowlanym. Pozdrawiam WR
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-11-10 18:45:14
Odpowiedzi: 2
Zmiana ogrodzenia z siatki na metalowe przęsła i bramę przesówną od strony drogi wys.1,5m
Odpowiedzi (2):
Gość
2018-11-23 10:45:34
Zdaje się, że ogrodzenie do wysokości 2,20m nie wymaga zgłoszenia
Gość
2018-12-08 17:02:17
Zgadza się - nie wymaga do wysokości 2,2m niczego
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-12-02 15:54:28
Odpowiedzi: 0
do jakiej kategorii zaliczyć KOMPLEKS SKŁADAJĄCY SIĘ Z BUDYNKÓW: GARAŻOWEGO, MIESZKALNEGO, USŁUGOWEGO I ZAGRODOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry